WWF: Suomen on viipymättä saatava EU:n kanssa aikaan sopu hyl­je­va­hin­ko­kor­vauk­sis­ta

WWF vaatii, että Suomi perustelee pikaisesti Euroopan unionille monivuotisen hyljevahinkojen korvausjärjestelmän tarpeellisuuden. Komissio on tätä nykyä valmis hyväksymään järjestelmän vain yksivuotisena.

Suomen hallituksen on WWF:n mielestä nyt mietittävä keinot, joilla komissio saadaan hyväksymään Suomen merikalastajien kannalta oikeudenmukainen korvausjärjestelmä. WWF vetoaa asiassa tänään ennen muuta pääministeri Paavo Lipposeen, maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilään ja ympäristöministeri Satu Hassiin.

Tieto EU:n komission kannasta saatiin tämän viikon alussa. WWF:n mielestä monivuotiset tai pysyvät korvaukset vahingoista ovat ehdottomasti tarpeen, sillä esimerkiksi pyydyksiä ei voida nopeasti uusia hyljevahinkoja kestäviksi. Esimerkiksi Ruotsissa korvauksia maksetaan tänä vuonna 18,3 miljoonaa kruunua (yli 11 miljoonaa markkaa), vaikka pyydysten uusiminen ja kalastustapojen muutos nähdään siellä ainoana kestävänä ratkaisuna vahinkoihin. Suomessa on saavutettu lupaavia tuloksia lohen rysäpyydysten suojaamisessa, mutta hanke on vasta kokeiluvaiheessa.

WWF:n mielestä hyljevahinkojen korvaaminen ei eroa millään tavalla suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Molemmissa on kyse oikeudenmukaisuudesta: vahingot jakaantuvat hyvin epätasaisesti eivätkä kuulu yksityisen poronhoitajan tai kalastajan kannettaviksi.

Harmaahylkeiden pyynnin lisääminen ei ole mahdollista, sillä Itämerelle nykyisin annettujen pyyntilupien määrä (yli 400) on jo enimmäisrajalla tai jopa ylittänyt sen. Lupien lisääminen nykyisestä vaarantaisi hylkeiden tulevaisuuden. WWF muistuttaa, että harmaahyljekanta on vasta toipumassa aallonpohjasta, johon liikapyynti ja ympäristömyrkyt sen 1970-luvulla painoivat. Sata vuotta sitten harmaahylkeitä oli Itämeressä jopa 100 000, nyt vain noin kymmenesosa tästä.

Lisätietoja:

Antti Halkka, WWF:n hyljetyöryhmän puheenjohtaja, puh. 040 700 6582
Anita Mäkinen, WWF:n meriasiantuntija, puh. 040 52 714 25