WWF:n 100.000 markan Pan­da­pal­kin­to saa­ris­to­lin­nus­ton tutkimiseen

WWF jakoi tänään Suomessa kolmatta kertaa 100.000 markan suuruisen palkinnon, jolla halutaan edistää luonnonsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja ja aloitteita, sekä aktiivista luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaa. Tämänvuotinen palkinto luovutettiin filosofian maisteri Mia Röngälle hänen Turun yliopistossa tekemäänsä tutkimukseen ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten vaikutuksista saaristolinnustoon.

Mia Röngän tutkimuksen kohteena oleva Saaristomeri on biologiselta monimuotoisuudeltaan merkittävä ja sitä uhkaavat useat ihmisen toiminnot: maatalouden, kalankasvatuksen, teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus, vilkas laivaliikenne, virkistyskäyttö ja loma-asutuksen vaatima maankäyttö. Saaristomerellä linnuston kehityksessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Useat perinteiset saaristolajit ovat taantuneet, toiset lajit ovat runsastuneet ja alueelle on asettunut uusia lajeja. Muutosten taustalla on monia seikkoja, jotka liittyvät ihmisen toimintaan ja muuttuneeseen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.

“WWF:n toiminnassa yksi keskeisimmistä kohteista on Itämeri. Tämä tutkimus on erittäin merkittävää konkreettista toimintaa alueen luonnon ja sen lajien suojelemiseksi”, sanoi palkintoraadin jäsen Heidi Andersson palkinnon luovutustilaisuudessa Helsingissä tänään. “Haluamme edistää monimuotoisen saaristoluonnon tutkimusta. Sen avulla voidaan selvittää ihmisen vaikutukset alueen linnustoon ja siten vaikuttaa kestävien toimintamuotojen aikaansaamiseksi ihmistoiminnan eri osa-alueilla.” Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti linnuston kannanmuutosten seurannassa ja suojelussa, yleisen maankäytön suunnittelussa sekä Itämeren tilan arvioinnissa ja suojelussa.

WWF:n Pandapalkinto jaetaan vuosittain WWF:n yhteydessä toimivan Heidi Anderssonin nimikkorahaston pääoman tuotoista. Palkinto voidaan jakaa osiin, ja sen voi saada yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Tänä vuonna jätettiin 27 hakemusta.

Vuoden 2001 palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluivat WWF:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Heidi Andersson, hallituksen puheenjohtaja Rauno Väisänen, hallituksen jäsen, professori Jari Niemelä sekä WWF:n toimistosta pääsihteeri Timo Tanninen ja suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Ensimmäinen WWF:n Pandapalkinto myönnettiin vuonna 1999 Mahnalan ympäristökoululle ja Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutille. Viime vuonna palkinnon sai Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelma.

Lisätietoja:

fil.maist. Mia Rönkä, Turun yliopisto, puh. (02) 333 6009
suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF, puh. (09) 7740 1045 tai 040 585 0020
tiedottaja Tuuli Äikäs, WWF, puh. (09) 7740 1051 tai 040 592 6532