Suomen WWF tekee säästötoimia tulojen vajeen takia

Talouden tasapainottamiseksi Suomen WWF lomauttaa henkilökuntansa kuukaudeksi tänä keväänä. Lomautuksiin joudutaan, koska tulokertymä on jäänyt suunniteltua pienemmäksi. Suomen WWF:n menot kuluvalla tilikaudella ovat pysyneet budjetin mukaisena. Säästötarpeeksi on arvioitu noin 50 000 euroa.

Tulopuolella etenkin yksityistukijoiden lahjoitukset ovat jääneet suunniteltua pienemmiksi. WWF:n tuloista noin puolet tulee yksityisiltä tukijoilta.

Suuri osa WWF:n tuloista on kohdistettu tiettyihin suojeluprojekteihin, joista järjestö ei voi eikä halua säästää. Näihin projekteihin varoja kerätään esimerkiksi keräyksillä, yritystuella tai valtion korvamerkityllä projektituella. Henkilöstökulut ovat ainoa kuluerä, joka mahdollistaa riittävät säästöt. Päätös lomautuksista syntyi järjestön hallituksessa toimivan johdon esityksestä.

Lomautukset on suunniteltu siten, että WWF:n henkilöstön työ ympäristönsuojelun edistämiseksi (mm. yhteiskunnallinen vaikuttaminen, projektien koordinointi, tiedotus- ja valistustoiminta) kärsisi mahdollisimman vähän. Tarkoituksena on myös tasapainottaa talous siten, että ensi tilikaudella toiminta on mahdollisimman tehokasta.

Suomen WWF on osa kansainvälistä WWF:ää. Kansalliset WWF-toimistot eivät saa tuloja emojärjestöltään, vaan päinvastoin rahoittavat suojelutyötä eri puolilla maailmaa kansainvälisen WWF:n kautta. Suomen WWF:n kaltaisia kansallisia järjestöjä, jotka vastaavat omasta varainhankinnastaan ja jotka rahoittavat WWF:n kansainvälistä suojelutyötä, on 29 maassa Suomi mukaan lukien. Kaiken kaikkiaan WWF toimii noin 100 maassa.

Suomen WWF:n tilikausi on 1.7. – 30.6. Tilikaudella 2001-2002 bruttotulot olivat 2,3 miljoonaa euroa. Kuluvan tilikauden tuloennuste on 2,09 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

pääsihteeri Timo Tanninen, (09) 7740 1052, 040 574 9266