Uuden hallituksen on te­hos­tet­ta­va ja kii­reh­dit­tä­vä laittomien öl­jy­pääs­tö­jen ku­riin­saat­ta­mis­ta

WWF vaatii, että Suomen on pikaisesti tehostettava toimia, joilla laittomia öljypäästöjä voidaan valvoa, ja jotka mahdollistavat syytteiden nostamisen. Yksi tärkeä keino on niin sanotun talousvyöhykkeen perustaminen, jolloin Suomi voi puuttua aluevesiensä ulkopuolellakin tapahtuneisiin öljypäästöihin. Myös viranomaisten valvonta- ja tarkistusedellytyksiä on parannettava sekä aluevesillämme että niiden ulkopuolella. Suomi on Ruotsia jäljessä laittomien öljypäästöjen kuriin saattamisessa.

Suurin osa Suomen lentovalvonta-alueella havaittavista laittomista öljypäästöistä havaitaan Suomenlahdella aluevesirajamme ulkopuolisella alueella. Päästövalvonnan kannalta on ongelmallista se, että valvonta-alueemme on laajempi kuin alue, jonka sisäpuolella havaitut päästötapaukset voidaan syyttää Suomessa. Vuoden 2002 aikana havaittiin lentovalvonnalla kaikkiaan 75 öljypäästöä.

Ruotsissa tärkeä keino laittomien öljypäästöjen vähentämisessä on ollut talousvyöhykkeen perustaminen. Talousvyöhyke on valtion aluevesirajojen ulkopuolelle julistettava vesialue, jossa tehdyistä rikoksista valtio voi nostaa syytteen. Ruotsissa on myös paremmat viranomaisvalmiudet lähettää tarkastajia selvittämään laittomia päästöjä, mikä on myös syytetoimien edellytys.

”Uusi hallitus on ohjelmassaan päättänyt toteuttaa niitä Itämeren suojelutoimia, jotka edellinen hallitus käynnisti, ja joita WWF on pitkään vaatinut. Uuden hallituksen tulisi lisätä mm. laittomien öljyonnettomuuksien kuriinsaattamista mm. kiirehtimällä prosessia, jolla talousvyöhyke perustetaan. Suomenlahden lisääntyvät öljykuljetukset kasvattavat suuronnettomuuden riskiä. Jo siksikin kaikki muut pienetkin päästöt on saatava kuriin”, sanoo WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

WWF huomauttaa myös, että öljyntorjuntatyöt Kallbådagrundenin edustalla osoittavat, miten vaikeaa öljyntorjunta on jääoloissa. Suomen on siis edistettävä kaikkia kansainvälisiä toimia, jotka olennaisesti pienentävät suuröljyonnettomuuden riskiä. Suomen on myös lisättävä kiireesti jääoloissa toimivaa öljyntorjuntakapasiteettiaan.

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, GSM 040 527 1425, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, GSM 0400 425 666