Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelu etenee

Suomessa jäi vuonna 1996 tehdyn Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelupäätöksen ulkopuolelle arvokkaita vanhoja metsiä. Niiden suojelua pyritään nyt parantamaan Suomen WWF:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen keskisessä neuvotteluprosessissa.

Tänään kansainvälinen WWF julkaisee myös eurooppalaisten tutkijoiden vetoomuksen, jossa he varoittavat Euroopan vanhojen metsien riittämättömästä suojelusta, mikä uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Etenkin Itä-Euroopassa on jäljellä vielä runsaasti suojelun arvoisia vanhoja metsiä.

Suomen WWF:n, Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton käymien neuvotteluiden tarkoituksena on parantaa Pohjois-Suomen luonnonarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelua hyödyntäen Metsähallituksen omia suunnittelumenetelmiä. Suomen WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhdessä kokoamaan kartta-aineistoon on merkitty mahdolliset luonnonsuojelullisesti arvokkaat metsäkohteet, yhteensä yli 400 kohdetta. Neuvotteluprosessin ollessa kesken Metsähallitus välttää mahdollisuuksien mukaan metsänkäsittelytoimia tarkastelun piirissä olevilla kohteilla.

Neuvotteluissa verrataan Metsähallituksen suunnitelmaratkaisuja luontojärjestöjen tietoihin ko. kohteiden luontoarvoista. Perustelluissa tapauksissa arvokkaiksi todettuja vanhoja metsiä siirretään pysyvästi metsienkäsittelyn ulkopuolelle Metsähallituksen omilla päätöksillä. “Tällaisia Metsähallituksen suunnitelmaratkaisujen tarkistuksia on jo tehty mm. Malahvian, Jämäsvaaran ja Matovaaran alueilla Kainuussa. Uskomme, että vastaavanlaisia suojelutuloksia saavutetaan tiiviinä jatkuvan neuvotteluprosessin aikana, ja silloin prosessia voi pitää tuloksekkaana”, WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen sanoo.

Tutkijat vetoavat Euroopan vanhojen metsien puolesta

Eurooppalaiset tutkijat ovat tänään vetoomuksellaan ilmaisseet huolensa Euroopan vanhojen metsien ja luonnon monimuotoisuuden suojelun riittämättömyydestä. Tähän mennessä 180 eurooppalaista tutkijaa on allekirjoittanut tänään julkaistavan kansainvälisen vetoomuksen Euroopan viimeisten vanhojen metsien suojelun puolesta. Tutkijoiden mukaan metsänhakkuut, teiden rakentaminen ja tehokkaan suojelun puuttuminen uhkaavat Euroopan luonnon monimuotoisuutta. Vanhat luonnontilaiset metsät toimivat paitsi uhanalaisten lajien elinalueina myös tärkeinä tieteen laboratorioina ja geenivarastoina.

EU:n olisi myös tuettava tulevia EU-maita metsiensä suojelemisessa. Tutkijat vetoavat myös hallituksiin, jotta nämä vähentäisivät Euroopan metsien monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä. Hallitusten tulee tiukentaa vanhojen metsien suojelutoimia, vakiinnuttaa toimiva suojeltujen metsien verkosto ja investoida luonnonsuojelun tutkimustyöhön.

Tutkijoiden allekirjoittama vetoomus ja allekirjoittaneiden tutkijoiden nimet ovat pdf-tiedostona kansainvälisen WWF:n sivuilla osoitteessa www.panda.org/downloads/forests/scientistscall.pdf.

Lisätietoja:

Suomen WWF, Harri Karjalainen, GSM 040 5637179, [email protected]