WWF: Tammisaaren saariston kan­sal­lis­puis­toa laa­jen­net­ta­va

WWF on tänään vedonnut valtioneuvostoon, jotta se ryhtyisi pikaisiin toimiin Tammisaaren saariston kansallispuiston laajentamiseksi ja valtion omistaman, Kapiteelin hallinnassa olevan Strömsön arvokkaan saaristoalueen rakentamattomien osien liittämiseksi kansallispuistoon.

WWF:n ehdottamalla tavalla laajennettuna Tammisaaren saariston kansallispuisto muodostaisi arviolta noin 11 000-12 000 hehtaarin laajuisen, koko Itämeren piirissä ainutlaatuisen luonnonsuojelukokonaisuuden, joka ulottuu suojaisesta sisäsaaristosta aavan meren äärelle asti.

WWF esittää, että valtion omistaman Strömsön alueen rakentamattomat maa- ja vesialueet liitettäisiin Tammisaaren saariston kansallispuistoon. Tammisaaren saariston itäosissa sijaitseva luonnoltaan arvokas Strömsön alue on Kapiteelin hallinnassa. Kapiteeli on kaavoittamassa alueelle kymmeniä kesämökkitontteja, jotka myytäisiin vapailla markkinoilla. “Valtion hallinnassa olevien arvokkaiden saaristoalueiden kaavoittaminen kesämökkiasutukseen on selkeästi ristiriidassa hallituksen keskeisen tavoitteen, Itämeren suojelun kanssa”, toteaa Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.

Tammisaaren saariston kansallispuisto perustettiin vuonna 1989. Metsähallitus on jo vuonna 1995 ehdottanut ympäristöministeriölle kansallispuiston laajentamista etelään Segelskäriin asti. Tämä ulointa merivyöhykettä käsittävä puiston laajennus on merkitty myös valtioneuvoston päätökseen Suomen Natura 2000 verkostosta. Puiston laajentamista ei kuitenkaan vieläkään ole toteutettu. Nyt WWF kiirehtii myös tämän laajennusosan liittämistä puistoon kokonaisuudessaan. Lisäksi WWF ehdottaa kansallispuistoon liitettäväksi puolustusvoimilta Metsähallitukselle siirtyneitä kansallispuistoon soveliaita alueita, muun muassa Jussarön itäosa sekä ainakin osia Hästö-Busön alueesta, sekä muita Metsähallitukselle luonnonsuojelutarkoituksiin siirtyneitä alueita kansallispuiston läheisyydessä.

Tammisaaren saariston kansallispuiston laajentaminen toteuttaisi osaltaan valtioneuvoston vuonna 2002 vahvistamaa Itämeren suojeluohjelmaa. “Laajennuksen myötä Tammisaaren saariston kansallispuisto muodostaisi arviolta noin 11 000-12 000 hehtaarin laajuisen, koko Itämeren piirissä ainutlaatuisen luonnonsuojelukokonaisuuden, joka ulottuu suojaisesta sisäsaaristosta aavan meren äärelle asti ja kattaa saarten lisäksi myös laajoja vesialueita”, sanoo WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.

Lisätietoja:
WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, gsm 040 574 9266, puh. (09) 7740 1052