WWF iloitsee mo­ni­toi­mi­mur­ta­jan ra­hoi­tus­pää­tök­ses­tä

WWF on erittäin tyytyväinen hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan tämänpäiväiseen päätökseen monitoimimurtajan rahoituksesta. WWF on usean vuoden ajan vaatinut monitoimimurtajan hankintaa. Monitoimimurtajapäätöksen seuranta on ollut myös osa WWF:n valvontaa siitä, että hallitus toteuttaa oman Itämeren suojeluohjelmansa, jolle kansainvälinen WWF myönsi korkeimman tunnustuksensa keväällä 2002.

WWF on vaatimuksissaan korostanut, että Suomi tarvitsee monitoimimurtajan, joka torjuu tehokkaasti öljyonnettomuutta ankarissa talvioloissa ja kovassa merenkäynnissä. Erityisen tärkeänä WWF pitääsitä, että aluksella onvalmiudet myös kemikaalionnettomuuden torjuntaan.Nyt myös hallitus sinetöi nämä tavoitteet.

Monitoimimurtajan hankinta on ollut myös valtioneuvoston vahvistaman Itämeren suojeluohjelman tavoitteena.WWF myönsi keväällä 2002 valtioneuvostolle korkeimman kansainvälisen tunnustuksensa, Gift to the Earth-palkinnon Itämeriohjelman edistyksellisyydestä. Palkinto velvoittaa Suomen WWF:ää seuraamaan ohjelman toteutumista. Keväällä 2004 Itämeren suojeluohjelma sai WWF:ltä yleisarvosanan 7, mutta öljyntorjuntaa koskeva osa-alue sai kiitettävän arvosanan sillä ehdolla, että monitoimimurtaja hankitaan.

“Vetosimme useita kertoja hallitukseen, jotta se ei tekisi vääriä säästöjä Itämerellä sattuvan suuröljyonnettomuuden seurausten kustannuksella ja vesittäisi toimia, joiden ansiosta Suomi sai kansainvälistä huomiota saaneen palkinnon.Uuden monitoimimurtajan hankinta ei onneksi kaatunut kiistoihin hallinnon sisäisestä kustannusjaosta, vaan hankinnasta tehtiin yhteisvastuullinenpäätös. Tuoreet tiedot Venäjän uusista satamahankkeista alleviivaavat päätöksen tärkeyttä”, sanoo WWF Suomen meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Lisätietoja:

WWF Suomi, meriasiantuntija Anita Mäkinen, gsm 040 527 1425