WWF:n tal­koo­lei­ri­läi­set kunnostavat pe­rin­ne­mai­se­maa Sär­ki­sa­los­sa

Viitisentoista talkooleiriläistä ennallistaa perinnemaisemaa Särkisalossa Laukanlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella WWF:n tämän kesän viimeisellä pitkällä talkooleirillä 13.–21.8. Leiri järjestetään yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Talkooleiri raivaa rantalehtoa Laukanlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella. Alueen hoitoa ja käyttöä ohjaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen laatima hoitosuunnitelma, jonka mukaan leirillä työskennellään. Tavoitteena on palauttaa Laukanlahden länsirannan noin viiden hehtaarin laajuinen tervaleppälehto ja koivuviita perinnemaisemaksi – rantaniityksi, hakamaaksi ja metsälaitumeksi – jollaista se on 1950-luvulle asti ollut. Raivauksen jälkeen alueelle tuodaan karjaa, joka laidunnuksellaan takaa palautettavan perinnemaiseman jatkuvan hoidon. Lisätyökohteena Särkisalon leirillä on Petun saarella oleva perinnelaidun, jota laajennetaan raivaamalla kasvillisuutta.

Käytännössä talkooleirin työ on alueen raivaamista ja harventamista laidunkäyttöön sopivaksi kaatamalla valikoiden puita ja poistamalla tiheää tuomipensaikkoa ja korkeaa aluskasvillisuutta. Puiden ja pensaiden varjostuksen väheneminen suosii metsälaitumille ominaista, uhanalaistunutta kasvi- ja hyönteislajistoa.

Perinneympäristöjä ovat esimerkiksi metsälaitumet, niityt ja kedot. Ne syntyivät vanhan maatalouden aikakaudella, jolloin maata raivattiin, kaskettiin ja kydötettiin pelloiksi ja laidunmaaksi. Muuttuneen maatalouden myötä kulttuuriympäristöjen kasvi- ja eläinlajit ovat katoamassa: esimerkiksi perhos- ja pistiäiskanta sekä koppakuoriaiset ovat vähentyneet. Samalla menetetään myös osa arvokasta kulttuurista perintöä ja historiallisia rakennuksia.

“WWF:n tavoitteena on ennallistaa, hoitaa sekä suojella rannikoiden ja saaristojen tyypillisiä perinneympäristöjä sekä niiden ainutlaatuista lajistoa”, kertoo leirin johtaja Petteri Tolvanen WWF:stä.

Särkisalon talkooleiri on osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suurkampanjaa Itämeren pelastamiseksi.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien Suomessa, Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa. Täysi-ikäiset vapaaehtoiset maksavat itse matkansa ja työskentelevät ruokapalkalla. Tänä kesänä on jo ahkeroitu Komion luonnonsuojelualueella Lopella, Korppoon Ahvensaaressa, Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa sekä Kirkkonummen Medvastössä. Syyskuussa urakoidaan vielä Hankoniemellä Örnvikissä yhden viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

WWF, leirin johtaja Petteri Tolvanen, gsm 0400 168 939
WWF, tiedottaja Anu Jussila, gsm 040 592 6532
Lounais-Suomen ympäristökeskus, ylitarkastaja Leena Lehtomaa, gsm 0400 866279
Lounais-Suomen ympäristökeskus, projektikoordinaattori Johanna Franzén, gsm 050 3080265