Euroopan parlamentin äänestystulos kemikaaliasetuksesta

WWF ja Greenpeace ovat tyytyväisiä, että Euroopan parlamentti ilmaisi kemikaaliasetusta koskevassa äänestyksessä halunsa korvata vaarallisimmat kemikaalit turvallisemmilla vaihtoehdoilla, mutta ovat erittäin pahoillaan, että mepit tyytyivät vesitettyyn versioon, jonka takia tuhannet kemikaalit vapautetaan turvallisuustesteistä. WWF:n ja Greenpeacen kansainvälisessä tiedotteessa oli mukana myös terveys-, kuluttaja- ja naisjärjestöjä.

WWF:n kampanja auttoi siinä, että
kemikaaliteollisuuden pahimmat
vesitykset eivät menneet kaikki
läpi Euroopan parlamentissa.
Kuva: WWF

Euroopan parlamentti tuki vaarallisten aineiden korvaamisvelvoitetta eli velvoitetta korvata vaaralliset kemikaalit turvallisilla vaihtoehdoilla, silloin kun niitä on. Tämä on selkeä viesti kilpailuministereille, jotka seuraavassa vaiheessa tekevät REACH-kemikaaliasetusta koskevia päätöksiä. Tämä velvoite on olennainen, jotta haitalliset kemikaalit eivät tulevaisuudessa kerääntyisi elimistöömme ja ympäristöön.

WWF ja Greenpeace varoittavat kuitenkin, että parlamentin rekisteröintiin tekemien heikennysten takia REACH:n alkuperäinen tarkoitus turvallisuustiedon saamiseksi kemikaaleista vesittyy: esimerkiksi 1-10 tonnia vuodessa tuotetuista kemikaaleista 70-90 prosentista ei tarvitse tuottaa lähes lainkaan perusturvallisuustietoa. Suurkemikaaliteollisuutta ei myöskään edellytetä jakamaan tietoa pien- ja keskisuuren teollisuuden kanssa.

Tästä syystä WWF ja Greenpeace paheksuvat voimakkaasti parlamentin tekemiä heikennyksiä kemikaalien turvallisuustesteihin.

Parlamentin hyväksymässä muodossa REACH ei tuo toivottua hyötyä ihmisten terveydelle ja ympäristön hyvinvoinnille, sillä tuhansista käytössä olevista kemikaaleista ei saada perustoksisuustietoja, ja terveydelle mahdollisesti haitallisia kemikaaleja, esimerkiksi hormonihäiritsijäkemikaaleja voi jäädä tunnistamatta.

Ministerineuvostolla, joka kokoontuu joulu- tai tammikuussa, on mahdollisuus tiukentaa REACH-esitystä varmistamalla, että kemikaalien turvallisuustestauksista ei tingitä. WWF ja Greenpeace korostavat, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus suojella ihmisiä ja ympäristöä eikä tätä tavoitetta pitäisi uhrata eurooppalaisten kemikaalijättien voiton tavoittelun takia.

Ympäristöjärjestöjen julkilausumassa ovat mukana myös European Environmental Bureau (EEB), European Public Health Alliance Environment Network, Euro Coop (European Community of Consumer Cooperatives), kansainvälinen Maan ystävät, ja naisten järjestö WECF (Women in Europe for Common Future).

Voit myös tutustua siihen, miten suomalaismepit äänestivät Reachin-avainkysymyksissä (pdf-tiedosto).

Lisätietoja:

WWF: Suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, Noemi Cano, (WWF DetoX Campaign), +32 479 610451

Greenpeace:tiedottaja Mikael Sjövall, 050 369 6202, Nadia Haiama-Neurohr, (EU policy adviser on chemicals), Greenpeace European Unit, +32 2 274 1913