Itämeren Erityisen herkän merialueen asema sinetöitiin

WWF on tyytyväinen, että Itämeren Erityisen herkän merialueen asema sinetöitiin viimeinkin Kansainvälisen Merenkulkujärjestön kokouksessa. WWF:n pitkään ajama tavoite toteutui, kun kokous tänään hyväksyi statuksen Itämerelle ja kolmelle muulle arvokkaalle merialueelle.

YK:n alainen Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyi juuri Erityisen herkän merialueen aseman (PSSA) koko Itämerelle Venäjän aluevesiä lukuun ottamatta, Galàpagos-saarille, Kanariansaarille ja Torresin salmille. Viimeksi mainittu alue laajentaa aiemmin hyväksyttyä Suuren valliriutan PSSA-asemaa. Itämeren PSSA-luokitus on osoitus Itämeren ainutlaatuisuudesta ja herkkyydestä.

PSSA-luokitus sinetöitiin hyväksymällä eräitä kansainvälistä meriliikennettä sitovia lisäturvamääreitä Itämeren PSSA-aseman yhteyteen: hyväksytyt lisäturvamääreet käsittävät kaistajaon eteläisellä Itämerellä, suosituksen syväväylästä itäisellä Itämerellä, kaksi Ruotsin aluevesillä olevaa aluetta, joilla meriliikennettä rajoitetaan sekä kaistajaon muutoksia eräillä alueilla.

“WWF toivoo, että Itämeren rantavaltiot anovat muitakin lisäturvamääreitä Itämerelle. Sellaisia on esimerkiksi saattohinaajien käyttö satamiin tultaessa ja pakollinen paikallisen luotsin käyttö vaikeasti navigoitavilla alueilla”, sanoo kansainvälistä WWF:ää Lontoossa pidetyssä IMO:n kokouksessa edustanut WWF Suomen meriasiantuntija Anita Mäkinen.

“WWF kiittää Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Suomen, Tanskan ja Viron hallituksia PSSA- ja lisäturvamääreanomuksista. Toivomme myös, että Venäjä muuttaa kantansa ja anoo tulevaisuudessa omien aluevesiensä liittämistä Itämeren PSSA:aan”, Mäkinen sanoo.

WWF toivoo myös, että Itämerellä liikennöivät, syväykseltään yli yksitoista metriset tai vaarallista lastia kuljettavat alukset noudattaisivat IMO:n suosituksia ja käyttäisivät paikallista luotsia Tanskan salmissa. Tanskalaisviranomaisten mukaan esimerkiksi Iso-Beltissä vuosien 2002 ja 2005 välisenä aikana kahdessakymmenessäkahdessa pohjakosketukseen joutuneesta aluksesta yhdessäkään ei ollut luotsia. Tämän esimerkin ja muiden tilastotietojen valossa luotsin käyttö pitäisi saada pakolliseksi Tanskan salmissa, ja WWF tulee työskentelemään tämän tavoitteen hyväksi.

Erityisen herkän merialueen luokitus (Particularly Sensitive Sea Area eli PSSA) voidaan antaa merialueille, jotka tarvitsevat erityissuojelua, koska ne ovat ekologisesti, sosioekonomisesti, kulttuurisesti tai tieteellisesti merkittäviä, ja koska ne ovat haavoittuvia meriliikenteen vaikutuksille. PSSA-aseman myöntää YK:n alaisen Kansainvälisen Merenkulkujärjestön IMO:n yleiskokous, jossa päätökseen voivat osallistua kaikki IMO:n 166 jäsenmaata.

Lisätietoja:

WWF Suomi, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 52 714 25, [email protected]

Faktoja Itämeren öljykuljetuksista:

  • Suomenlahden öljykuljetukset ovat lisääntyneet 22 miljoonasta tonnista vuodessa yli 100 miljoonaan tonniin vuosien 1995 ja 2004 välillä.
  • 15 % Itämerellä liikennöivistä öljytankkereista on yksirunkoisia.
  • Itämeren PSSA-asema hyväksyttiin IMO:ssa periaatteessa huhtikuussa 2004, kun Itämeren rantavaltiot Venäjää lukuun ottamatta anoivat tätä luokitusta.
  • Lisäturvamääreet (Associated Protective Measures eli APM’s) ovat sitovia meriturvallisuutta lisääviä määräyksiä, joita on noudatettava PSSA-alueella. IMO:n jäsenmaat päättävät lisäturvamääreistä, mutta ehdotuksen jättävät alueen rantavaltiot. Lisäturvamääreet voivat kohdistua joko kansallisille aluevesille, talousvyöhykkeelle tai kansainvälisille vesille, ja ne koskevat kaikkia ao. alueella liikennöiviä aluksia. Lisäturvamääreet koskevat meriliikennettä, eivät alusten rakennetta ja siksi esimerkiksi vaatimusta alusten kaksirunkoisuudesta ei voi saattaa voimaan PSSA:n lisäturvamääreiden kautta.