Riemuvoitto Borneon sademetsien suojelussa

Brasiliassa tänään päättyvässä luonnon monimuotoisuutta koskevassa YK:n yleiskokouksessa saavutettiin luonnonsuojelun merkittävä voitto, kun Indonesian, Malesian ja Brunein hallitukset antoivat julistuksen Borneon sydän -suojelualoitteesta. Siinä suojellaan maailman monimuotoisimpiin kuuluva, noin 220 000 neliökilometrin suuruinen alue sademetsiä, joissa asuu lukemattomia lajeja. WWF on aktiivisesti edistänyt Borneon alueen hallitusten yhteistyötä suojelupäätöksen aikaansaamiseksi ja on jatkossa mukana sen toteutuksessa.

“Ilmoitus Borneon sydämen suojelusta osoittaa Indonesialta, Malesialta ja Bruneilta vahvaa johtajuutta ja edistyksellisyyttä ympäristökysymyksissä. Yhteistyö antaa toivoa maailman tärkeimpiin kuuluvalle luontoalueelle. WWF on valmis antamaan Borneon alueen hallituksille teknistä ja taloudellista tukea, jotta suojeluvisiosta tulee totta”, sanoo James Leape, kansainvälisen WWF:n pääjohtaja, joka osallistui Brasilian Curitibassa pidettyyn YK:n biodiversiteettikokoukseen.

WWF:n mukaan ilmoitus Borneon sydämen suojelusta merkitsee myös loppua suunnitelmille perustaa maailman suurin öljypalmuplantaasi Kalimantaniin, Indonesiaan. Hankkeen pysäyttäminen on ollut WWF:lle tärkeä toimintakohde, jonka hyväksi WWF on toiminut neuvotteluteitse ja kampanjoimalla sekä Indonesiassa, Malesiassa ja Bruneissa että kansainvälisesti. Kalimantanissa on runsaasti muita palmuviljelmiksi soveltuvia alueita, joilla sademetsää ei kasva ja joiden muuttaminen viljelmiksi ei olisi tuhoisaa luonnolle ja ihmisille. Suunnitelma olisi merkinnyt 1,8 miljoonan sademetsähehtaarin muuttamista plantaasiksi, millä olisi ollut pitkäkestoisia, tuhoisia vaikutuksia Borneon luonnolle. Plantaasilla olisi tuotettu öljyä vientiin rikkaisiin teollisuusmaihin.

”Borneon sydämen suojelu on voitto sisukkaalle työllemme alueen pelastamiseksi. WWF on vedonnut Indonesian hallitukseen, jotta se ryhtyisi yhteistyöhön vain kestävää palmuöljyntuotantoa tukevien, vastuullisten sijoittajien kanssa. WWF Suomi myös vetosi Suomen Indonesian-suurlähettilääseen sekä ulkoministeri Erkki Tuomiojaan, jotta Suomi ilmaisisi Indonesian hallitukselle virallisen huolensa suunnitellun öljypalmuplantaasin ympäristöä tuhoavista vaikutuksista”, WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen sanoo.

Borneon sademetsät ovat ainoita alueita maailmassa, joilla asuu sekä orankeja, norsuja että sarvikuonoja. Äskettäin julkaistun WWF:n raportin mukaan alueelta on viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana löydetty 361 uutta lajia. Kuusi prosenttia maailman luonnon monimuotoisuudesta on keskittynyt Borneon sydämen alueelle. Sieltä saa alkunsa 14 Borneon saaren 20 suurimmasta joesta. Suojelualoite tuo turvaa sadoille tai jopa tuhansille eläinlajeille. Lisäksi se takaa puhtaan veden ja ruoan saannin alueen asukkaille ja tukee heidän kulttuuriensa säilymistä. Borneon metsäalueesta on jäljellä enää puolet, kun 1980-luvulla siitä oli jäljellä vielä kolme neljäsosaa. WWF:n mukaan kaikki Indonesian puolella Kalimantanin alangoilla sijaitsevat sademetsät ovat vaarassa hävitä vuoteen 2010 mennessä, jos tuhoutuminen jatkuu nykyistä 1,3 miljoonan hehtaarin vuosivauhtia. WWF:n mukaan alueella on kuitenkin vielä toivoa, sillä kolmen maan raja-alueella ylänköjä ja niiden rinteitä peittää yhä suurelta osin terve metsä, joka yhdistyy paikoin rikkaisiin alamaiden metsiin muodostaen ”elämän käytävän”.

Lisätietoja: WWF Suomi / pääsihteeri Timo Tanninen, puh. 040 5749 266

Kuvia Borneolta: WWF Suomi / tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. 040 592 6532