EU panttaa toimia laittoman puun tuonnin tor­ju­mi­sek­si

WWF vaatii, että EU ryhtyy ripeisiin käytännön toimiin laittomien hakkuiden torjumiseksi toimeenpanemalla lainsäädännön, joka estää laittoman puutavaran tuonnin EU:n markkinoille. WWF:n mielestä Suomen tulee EU:n puheenjohtajamaana ja huomattavana metsäteollisuusmaana vauhdittaa näitä toimenpiteitä. Eri selvitykset osoittavat laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän puukaupan yhä olevan huomattava ongelma muun muassa Venäjällä, mutta sekä kansalliset että EU-tason sitovat toimet laittomien hakkuiden torjumiseksi ovat edelleen täysin riittämättömiä.

EU:n ministerineuvosto hyväksyi jo vuonna 2005 asetuksen laittomia hakkuita käsittelevästä torjuntaohjelmasta (ns. FLEGT-ohjelma), joka kattaa laajasti laittomia hakkuita ja niihin liittyvän puukaupan torjumiseen liittyviä toimenpiteitä sekä kansallisella että EU:n tasolla. Ohjelman toimeenpanoa on kuitenkin vitkuteltu sekä kansallisella että EU-tasolla muun muassa vedoten teknisiin seikkoihin.

”WWF Venäjän selvitysten mukaan jopa neljännes Luoteis-Venäjän hakkuista on laittomia. Suomi on avainasemassa laittoman puun torjunnassa, koska maamme on tärkein Venäjän raakapuun kauttakulkumaa muiden EU-maiden markkinoille”, sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen.

WWF vaatii, että puun alkuperän laillisuus tulee asettaa pääsyehdoksi EU-markkinoille. ”Suurena metsäteollisuusmaana ja EU-puheenjohtajamaana Suomella on moraalinen velvoite vauhdittaa EU:n FLEGT-ohjelman ripeää toimeenpanoa. Tämä on myös Suomen bisnesetu, sillä laittomuudet heittävät varjon metsäteollisuutemme ylle”, Harri Karjalainen sanoo.

Suomen metsäteollisuuden raakapuun tuonti Venäjältä on lähes kolminkertaistunut saavuttaen 14 miljoonan kuutiometrin tason vuonna 2004. Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä venäläisen puun osuus on nykyisin noin viidennes ja osuuden odotetaan kasvavan lähivuosina edelleen. Venäjälle Suomi on määrissä mitattuna tärkein raakapuun viennin kohdemaa.

WWF katsoo, että laittomien hakkuiden torjumiseksi tärkeimmät keinot ovat hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä, mutta myös metsäsektorin omaa vastuunottoa tarvitaan. WWF pitää hyvänä sitä, että monet suomalaisyritykset ovat oma-aloitteisesti kehittäneet ja ottaneet käyttöön puun alkuperän seurantajärjestelmiä. WWF katsoo kuitenkin, että järjestelmien toimivuutta pitää edelleen kehittää yhdessä sidosryhmien kanssa ja parantaa niiden läpinäkyvyyttä.

Suomen metsäteollisuus on sitoutunut yhteiseen kehitystyöhön, ja ilmaissut aikeistaan yhteisellä kannanotolla WWF:n kanssa kesäkuussa 2006. WWF:n ja Metsäteollisuuden työryhmä puun alkuperän seurantajärjestelmien kehittämiseksi perustetaan lokakuun alussa. Yhteinen lausunto kesäkuulta on WWF:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

WWF Suomi, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179