Natur och Miljö ja WWF vaativat: Pie­ni­muo­toi­set ruoppaukset kuriin järkevällä sääntelyllä

Natur och Miljö ja WWF varoittavat pienimuotoisten ruoppausten aiheuttamien ympäristöongelmien karkaavan käsistä, jos ruoppauksia ei valvota nykyistä tarkemmin. Järjestöt esittivät tänään Helsingissä toimia ruoppausten vaikutusten kurissapitämiseksi. NoM ja WWF vaativat muun muassa, että ruoppauksista on tehtävä kattavat alueelliset suunnitelmat.

”Pienimuotoiset ruoppaukset ovat aliarvioitu ympäristöongelma. Keskustelu ruoppauksista käsittelee useimmiten laajoja ruoppauksia, mutta on korkea aika kiinnittää huomiota myös pieniin ruoppauksiin, joita tehdään esimerkiksi mökkirannoissa. Maanomistajalla on perinteisesti katsottu olevan oikeus ruopata rantaansa. Nykyisin kuitenkin yhä enemmän matalia rantoja on käytössä, ja runsaslukuisten ruoppauksien aiheuttamat ympäristöongelmat uhkaavat karata käsistä. Emme halua esityksellämme hankaloittaa mökkiläisten elämää vaan pikemminkin taata, että lomailijat voivat nauttia terveestä Itämerestä leväpuuron sijaan”, NoMin vesiasiantuntija Lotta Nummelin ja WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen sanovat.

NoM ja WWF esittävät lääkkeeksi pienimuotoisten ruoppausten aiheuttamiin ongelmiin alueellisten suunnitelmien laatimista. Ruoppauksia pitäisi ohjata kokonaissuunnitelman avulla, määritellen korkean ja matalan riskin alueet. Alueellinen suunnitelma voitaisiin laatia osana vesiensuojelusuunnitelmaa. Lisäksi NoMin ja WWF:n mukaan ruoppausta koskevat pykälät tulisi siirtää vesilaista ympäristösuojelulakiin.

NoM ja WWF esittävät pienimuotoisille ruoppauksille myös aiempaa pidempää ilmoitusaikaa. Nykyinen kuukauden ilmoitusaika on osoittautunut liian lyhyeksi. Ilmoitusaikaa tulisi pidentää niin, että ilmoitus pitäisi jättää ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä, jotta alueellinen ympäristökeskus voisi käsitellä saman alueen ruoppauksia suurempina kokonaisuuksina. Ruoppausurakoitsijoilta tulisi vaatia toimilupaa.

Pienimuotoisten ruoppausten ympäristövaikutuksiin voidaan puuttua myös kaavoituksella. Rantatonttien kysyntä erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomessa on johtanut siihen, että rantatontteina myydään tontteja, jotka eivät ole avoveden ääressä, mikä johtaa ruoppaustarpeeseen. Ympäristöministeriön tulisi täydentää maakunta- ja rantayleiskaavan ohjeita auttaakseen tarkoituksenmukaista kaavoitusta, joka ehkäisee ruoppauksia herkillä rannikkoalueilla. Nykyistä tarkempia ohjeita tarvittaisiin myös ruoppausmassojen käsittelystä ja läjittämisestä vesialueille tai niin lähelle vesirajaa, että ravinteet liukenevat veteen.

Pienimuotoisten ruoppausten tarkoituksena on useimmiten parantaa uinti- ja veneilymahdollisuuksia. Ruoppaukset uhkaavat etenkin matalia lahtia, jotka ovat tuottavia ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita. Useat kalalajit ovat kutuaikanaan tai poikasina riippuvaisia niistä. Matalat merialueet myös sitovat tehokkaasti ravinteita. Ruoppaus järkyttää ekosysteemin tasapainoa. Pohjasedimenttiin kertyneet ravinteet sekoittuvat veteen, mikä aiheuttaa rehevöitymistä. Vesi samenee, valaistusolosuhteet huonontuvat ja vapautuneet ravinteet edistävät kasviplanktonin, päällyskasvuston ja rihmalevien tuotantoa suurempien vesikasvien kustannuksella. Kasvillisuus tuhoutuu, mikä vaikuttaa kielteisesti eläinyhteisöön.

Natur och Miljö ja WWF järjestivät pienimuotoisia ruoppauksia käsittelevän seminaarin tänään Helsingissä. Seminaariin osallistui eduskunnan ympäristövaliokunnan jäseniä ja ympäristöhallinnon edustajia. Seminaarissa puhuivat ylitarkastaja Harri Helminen Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, vesiasiantuntija Lotta Nummelin Natur och Miljöstä, ylitarkastaja Jukka Matinvesi ympäristöministeriöstä, ympäristötutkija Johanna Mattila Åbo Akademista, meriasiantuntija Anita Mäkinen WWF:stä ja ympäristönsuojelupäällikkö Sture Österman Paraisten kaupungista.

Lisätietoja:
NoM/vesiasiantuntija Lotta Nummelin, lotta.nummelin (at) naturochmiljo.fi, gsm 040 584 6498; WWF/meriasiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen (at) wwf.fi, puh. (09) 7740 1034

NoMin ja WWF:n vaatimukset ruoppauksin säätelystä ja taustapaperi ruoppauksista: Ladattavissa pdf-tiedostoina osoitteesta http://www.wwf.fi/tiedotus/raportit/ otsikon “Meret” alta.

Kuvatilaukset: Tiedotusvälineet voivat tilata käyttöönsä painokelpoisia kuvia pienimuotoisista ruoppauksista: WWF/tiedottaja Tuuli Äikäs, tuuli.aikas (at) wwf.fi, puh. (09) 7740 1051.