Asian­tun­ti­joi­den vastauksia ener­gia­ky­sy­myk­siä koskeviin har­ha­luu­loi­hin

Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaratkaisuihin liittyy monia sitkeitä vääriä uskomuksia tai osatotuuksia. Pahimmillaan ne voivat hidastaa ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavien toimien käyttöönottoa. WWF:n nettisivuille on koottu yleisiä ilmastopolitiikan väittämiä, joihin asiantuntijat ovat laatineet vastaukset. Nettiosio on osa WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -energiahanketta, jonka tavoitteena on edistää Suomen kasvihuonekaasupäästöjen ripeää vähentämistä ja energiantarpeen turvaamista kestävällä tavalla.

Väittämiä ja vastauksia on koottu kuudelta osa-alueelta: energian kustannukset ja ohjauskeinot, energiatehokkuus, bioenergia, tuulivoima, asuminen ja liikenne. Joka osiossa on väittämiä ja niihin tiivistetyt vastaukset, joista on linkki asiantuntijan laatimaan yksityiskohtaisempaan vastaukseen. Lisäksi sivuilla on energiapolitiikan harhaluulojen Top Ten -lista, jossa on kymmenen hyvin yleistä väittämää ja niihin lyhyet vastaukset.

Nettisivuilta löytyy vastauksia seuraavanlaisiin yleisiin uskomuksiin:

“Suomi on jo energiatehokkuuden huippumaa, ja teollisuuden energiatehokkuus on huippuluokkaa.”
“Kilpailukykymme ylläpitäminen vaatii edullista energiaa.”
“Suomessa etäisyydet ovat niin pitkiä, että autoilua on vaikea vähentää.”
“Tuulivoima ei sovi perusvoimaksi, koska sen potentiaali on pieni ja tuotanto vaihtelevaa.”
“Suomi on jo nyt bioenergian edelläkävijä.”

WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -hankkeen väittämä-vastaus -osiossa on sekä kansallista energiapolitiikkaa koskevia väittämiä vastauksineen että yksittäisiä kansalaisia kiinnostavia teemoja. Osa vääristä uskomuksista perustuu vanhentuneeseen tietoon. Toisinaan taas väärää tietoa saatetaan pitää hengissä tarkoitushakuisesti. Vastauksia ovat laatineet asiantuntijat tiedeyhteisöstä, Energiateollisuus ry:stä, asiantuntijajärjestöistä ja yrityksistä.

“Seuraavan hallituksen on tehtävä ripeitä ja kauaskantoisia energiapoliittisia päätöksiä. Siksi on tärkeää, että hallituksella on käytettävissä oikeaa ja tuoretta tietoa. Vaalikeskusteluista saattoi kuitenkin valitettavasti huomata, että puolueiden näkemyksiä ohjaavat eräissä tapauksissa vanhentuneet käsitykset. Tällainen on esimerkiksi se, että Suomi on jo energiatehokkuuden huippumaa. Tosiasiassa Suomen energian käyttö ja päästöt asukasta ja bruttokansatuotetta kohden laskettuna ovat Euroopan korkeimpia. Sekä rakennus- että autokantamme ovat energiatuhlareita. Saman liikevaihdon tuottamiseksi suomalainen valmistava teollisuus käyttää 2-3 kertaa niin paljon energiaa kuin EU-15 maat. Teollisuuden kahden vuoden takaisinmaksuajan energiatehokkuutta edistävistä hankkeista puolet on vielä tekemättä”, sanoo WWF Suomen ilmastotyön projektipäällikkö Eeva Härmä.

Energia- ja ilmastopolitiikan väittämiä ja vastauksia löytyy netistä.

Lisätietoja:

WWF Suomi, projektipäällikkö Eeva Härmä, 0400 982 348, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 5850020