WWF Suomi on puolueeton luonnon puo­les­ta­pu­hu­ja

Helsingin Sanomat (HS, taloussivut, 27.4.2007) julkisti virheellistä tietoa WWF:stä, jonka WWF haluaa oikaista, jotta väärät tiedot eivät leviä edelleen.

Jutun otsikko oli täysin virheellinen ja menee Helsingin Sanomien todella ikävän lapsuksen piikkiin: WWF:ää ei olla ajamassa ulos emojärjestöstään kansainvälisestä WWF:stä eli Maailman luonnonsäätiöstä.

Varsinainen juttu vihjasi kuitenkin, että WWF haluttaisiin pois Suomen FSC-yhdistyksestä eli Hyvän metsänhoidon neuvoston yhdistyksestä. Oletettujen savustusaikeiden syynä oli täysin perätön ja loukkaavakin väite siitä, että WWF “ymmärtäisi liikaa metsäteollisuuden toiveita”, koska teemme yhteistyötä Stora Enson kanssa.

WWF Suomi kuuluu kansainväliseen WWF:ään, jolle riippumattomuus on yksi toiminnan kulmakivistä. Tämä ei kuitenkaan estä WWF:ää kansainvälisesti ja Suomessa tekemästä yhteistyötä eri tahojen – myös yritysten – kanssa luonnonsuojelun edistämiseksi. WWF ei jaottele yrityksiä “hyviin” ja “pahoihin” niiden toimialan mukaan. Olennaista on se, että yhteistyöllä voidaan edistää WWF:n keskeisiä ympäristötavoitteita, kuten Suomessa metsien ja Itämeren suojelua sekä ilmastonmuutoksen hidastamista.

Esimerkiksi Stora Enson kanssa WWF Suomi tukee uudenlaista, luonnon monimuotoisuutta vaalivaa “pehmeää” talousmetsien hoitoa edistämällä vihreiden metsänhoitosuunnitelmien laadintaa. Yhteistyöhön kuuluu myös vapaaehtoisen metsien suojelun lisääminen Perintömetsätoiminnan kautta.

Tällä konkreettisella yhteistyöllä ei ole mitään tekemistä WWF:n FSC-standardia koskevien näkemysten kanssa. WWF on halukas jatkamaan FSC-työryhmän hallituksessa, mutta valintamme on täydellisesti itsenäisen ja WWF:stä irrallisen Suomen FSC:n vuosikokouksen käsissä. Toivomme toki, että saamme muiden Suomen FSC:n jäsenten luottamuksen toiminnallemme toimivan FSC-standardin aikaansaamiseksi ja laajaksi käyttöönottamiseksi Suomessa.

Lisätietoja:

metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179; viestintäjohtaja Päivi Rosqvist, 0400 425 666.