WWF:n va­paa­eh­toi­set kunnostavat Nä­rän­gän­vaa­ran erämaatilaa tal­koo­voi­min

WWF:n talkooleirikesä jatkuu Kuusamon jylhissä maisemissa Närängänvaaralla. Vapaaehtoiset kunnostavat erämaatilaa ja ahkerointi jatkuu aina sunnuntaihin 3.8. asti. Lähes kahdenkymmenen leiriläisen joukko niittää ja korjaa heinää, raivaa vesakkoa ja rakentaa aitaa. Leiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen kanssa.

Närängänvaaran suojelualue on Etelä-Kuusamon suojelualueista laajin ja se sijaitsee Suomen rajalla seuraten 15 kilometrin matkan valtakunnanrajaa. Närängänvaara kohoaa 381 metriä merenpinnan yläpuolelle ja on 150 metriä ympäröiviä soita korkeammalle. Vaaralta avautuva maisema yli harjujen, moreeniselänteiden, soiden, aarniometsien ja pienvesien muodostaman kokonaisuuden on ainutlaatuinen nähtävyys.

Närängänvaaralla on neljästä Etelä-Kuusamon suuresta suojelualueesta eniten vesistöjä: järviä, lampia ja puroja, joiden valuma-alueet ovat suurelta osin luonnontilaisia. Ne muodostavat laajan aarniometsäalueen. Yhdessä vanhimmista aarniometsistä Visavaarassa kasvaa terve mänty, joka on aloittanut kasvunsa jo 1330-luvulla, eli se on yksi Suomen vanhimmista tunnetuista puista.

Alueen linnusto on monipuolinen ja suurista petolinnuista alueella esiintyy mm. maakotka ja kalasääski. Soiden ja järvien kuikka-, metsähanhi- ja joutsenkannat ovat runsaita.

WWF on järjestänyt talkooleirejä jo vuodesta 1977 alkaen. Näillä leireillä pääsee vuosittain tekemään konkreettista luonnonsuojelutyötä satakunta vapaaehtoista. Talkootöissä tarvitaan voimaa, kestävyyttä ja maastokelpoisuutta. Töitä tehdään reippaasti aamukahdeksasta iltaviiteen. Leireille osallistuu kaikenikäisiä 18 vuotta täyttäneitä luonnonystäviä. Monilla on kokemusta aikaisemmista leireistä. Osallistuminen leireille on ilmaista ja leiriläiset työskentelevät ruokapalkalla.

Tänä kesänä WWF:n talkootytötä on jo tehty Liesjärven kansallispuitossa Tammelassa, Hallonnäsissä Iniössä ja Linnansaaressa Saimaalla.

Lisätietoja:

WWF/metsäpäällikkö Harri Karjalainen, gsm 040 563 7179
Metsähallitus/suunnittelija Pekka Veteläinen, gsm 0400 321 453