Paraisten kosteikko kaunistaa mökkirannat ja avustaa maanviljelyssä

Paraisten Strandbyssä ryhdytään parantamaan pahoin rehevöitynyttä merenrantaa. Aktiivisten kesäasukkaiden ansiosta alueelle rakennetaan nyt WWF:n kosteikko, joka pidättää pellolta tulevia ravinteita ennen niiden valumista mereen. Kosteikko on toimiva ja käytännöllinen vesiensuojelukeino, joka kaunistaa maisemaa ja on avuksi myös maanviljelyssä.

Saaristomeri on Suomen pahiten maatalouden ravinnekuormituksesta kärsivä merialue. Yli 80 % Saaristomeren alueen fosforista on peräisin maataloudesta. WWF:n kosteikkohanke kannustaa perustamaan kosteikkoja ja vähentämään näin vesistöihin valuvia ravinteita.

“Strandbyssä merenlahti on rehevöitynyt, vesi on sameaa ja levien määrä on viime vuosien aikana lisääntynyt. Kosteikon avulla voidaan vaikuttaa lahden ympäristön tilaan, esimerkiksi vähentää ruovikoitumista ja parantaa veden laatua”, WWF:n kosteikkokoordinaattori Elina Erkkilä sanoo.

Kosteikoilla on suuri merkitys myös paikallisesti. Sen lisäksi, että kosteikot pidättävät ravinteita, ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta, kaunistavat maisemaa ja lisäävät virkistysarvoja. Kosteikon suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan erityisesti myös maanviljelijän toiveet. Strandbyssä kosteikon avulla parannetaan peltojen kastelumahdollisuuksia ja lisäksi syvien osien pohjalle kertyvä ravinteikas liete on käytettävissä maanparannusaineena myös pellolla.

“Rehevöityminen on muuttanut rantojemme vedet täysin. Kun 1960-luvulla uitimme kaarnalaivoja rantakivillä, vesi oli aivan kirkasta. 80-luvulla levät alkoivat lisääntyä voimakkaasti ja nyt 2000-luvulla vesi on samentunut. Viime kevään ukkossateen jälkeen meri oli täynnä mutaa ja jopa perunoita ja totesimme, että asialle on tehtävä jotain konkreettista. Maistamme muodostuu yhdessä riittävän suuri alue kosteikolle. Kosteikon rakentaminen on pitkällä tähtäimellä paras vaihtoehto, vaikka projekti voi tuntua työläältä. WWF:n avulla olemme päässeet sanoista tekoihin”, kertoo alueen kesäasukas Liisa Autio.

Strandbyn kosteikon rakentamiseen käytetään Operaatio Maa -kampanjassa kerättyjä varoja. Operaatio Maa on Nelonen Median ja WWF Suomen yhteinen kampanja Itämeren suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisätietoja:

WWF, Elina Erkkilä, projektikoordinaattori, puh. 050 5224540, [email protected]

www.wwf.fi
www.wwf.fi/kosteikot
www.operaatiomaa.fi

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi