ABB:n ja WWF:n ener­gia­te­hok­kuus­kil­pai­lun voittajat on valittu

Johtavan sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtiö ABB:n ja WWF Suomen järjestämässä Energiatehokkuus 2009 -kilpailussa palkitaan Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttaja ja SP Minerals Oy Ab Kemiöstä. Kunniamaininnan saa Sähköpalvelu Koskela Oy Tuusulasta.

HKR-Rakennuttaja osallistui kilpailuun toimenpiteellä, jossa koulun ilmanvaihto muutettiin tarpeenmukaisesti ohjatuksi yhdistettynä taajuusmuuttajakäyttöön. Vuotuiset säästöt lämmitysenergiassa ja sähkössä olivat 13 prosenttia. Toimenpide on helposti monistettavissa: mikäli investointi toteutettaisiin kolmanneksessa vastaavista Helsingin kaupungin kouluista, kaupunki säästäisi vuositasolla yli 225 000 euroa ja koulujen aiheuttama hiilidioksidikuormitus laskisi yli miljoonalla kilolla. Toimenpiteisiin ratkaisun hyödyntämiseksi laajemminkin on jo ryhdytty.

SP-Minerals on järkeistämässä tuotantoprosessissa tarvittavan veden pumppausta taajuusmuuttajakäyttöisen pumpun avulla. Energian säästön arvioidaan olevan 50 prosenttia.

Sähköpalvelu Koskela ansaitsi kunniamaininnan pyrkimyksestään parantaa asiakaskuntansa energiatehokkuutta sekä energiatehokkuusasenteesta.
”Palkittavat ovat kukin saaneet aikaan konkreettisia säästöjä. Lisäksi tuomaristo arvosti voittajien asennetta ja energiatehokkuutta arvostavaa yrityskulttuuria”, kilpailun tuomaristoon kuuluva VTT:n kehityspäällikkö Jussi Manninen sanoo.

Kilpailusta vauhtia

Motivan energiatehokkuuden johtava asiantuntija Antero Punttila näkee kilpailun hyvänä muistutuksena siitä, millaiselle tielle ympäristömyönteisessä kehityksessä ollaan menossa.

“Asetettuihin vaatimustasoihin nähden olemme vasta alkutaipaleella energiatehokkuuden käyttöönotossa. Esimerkiksi energiakatselmuksissa löydetään tavallisesti säästökohteita, joilla voidaan energiankulutusta vähentää 20 prosenttiin saakka, valtiovallan tavoite vuoteen 2050 mennessä on kuitenkin 50 prosenttia. Paljon on siis tehtävää, joten aiheen on oltava jatkuvasti esillä”, Punttila sanoo.

”Energiatehokkuuden parantaminen on taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Lisäksi se auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta tehokkaasti. EU:n komissio on arvioinut, että EU voisi säästää 60 miljardia euroa vuodessa, jos se vähentäisi energian kulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä”, toteaa WWF:n luonnonsuojelujohtaja Jari Luukkonen.

Energiatehokkuuskilpailussa haettiin teollisuuden, energiayhtiöiden ja kuntien parhaita sähkön tuotantoa, siirtoa, jakelua ja käyttöä tehostavia toimenpiteitä Suomessa. Kilpailun tavoitteena on lisätä tietoisuutta energiatehokkaiden valintojen merkityksestä, edistää energiatehokkaan teknologian hyödyntämistä ja siten vaikuttaa ympäristömyönteisen yhteiskunnan kehitykseen.

Kilpailun parhaat palkitaan 5.11. järjestettävässä tilaisuudessa. Voittajille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa energiatehokkuustoimenpide yhdessä ABB:n kanssa.

ABB (www.abb.com) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa on noin 100 maassa yli 120 000 henkilöä, joista Suomessa 7000.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta.

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja vastaa kiinteistöjen ja niiden infrastruktuurin rakennuttamisesta Helsingin kaupungille.

SP Minerals Oy Ab on erikoistunut lasi-, keraamisen ja valimoteollisuuden käyttämien raaka-aineiden tuottamiseen.

Sähköpalvelu Koskela Oy on pääosin Keski-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla vuodesta 1987 toiminut sähköalan yritys.

Voittajien kuvat: Inkeri Reini, p. 050 33 41864, [email protected]