WWF Mek­si­kon­lah­den öl­jy­on­net­to­muu­des­ta: Tarvitsemme tur­val­li­sem­pia ja puhtaampia ener­gia­muo­to­ja

Viimeaikaiset öljyturmat, kuten Meksikonlahden Deepwater Horizon -porauslautan vuodon aiheuttama katastrofi, kertovat akuutista tarpeesta siirtyä turvallisempiin ja puhtaampiin energiamuotoihin. Lisäksi jos öljyä ja kaasua lähdettäisiin jatkossa poraamaan esimerkiksi arktisille alueille onnettomuuksien torjuntatöiden vaikeusaste kasvaisi huimasti. Myös onnettomuuksien vaikutukset ekosysteemiin olisivat tuhoisammat.

Arvioiden mukaan jopa 400-600 eliölajia on vaarassa Meksikonlahden Deepwater Horizon –öljyvuodon takia. Alueen läpi muuttaa jopa kolme neljännestä paikallisesta vesilintukannasta ja katastrofi sattui juuri vilkkaimpaan muutto- ja pesimäaikaan. Öljyturma uhkaa myös Atlantin sinievätonnikalan lisääntymistä ja alueen laajaa kala- ja äyriäisteollisuutta.

Öljy on erittäin myrkyllinen meri- ja rannikkoympäristölle, ja sen tuhoisat vaikutukset ympäristöön voivat jatkua vuosikymmeniä. Öljyä löytyy edelleen USAn historian pahimman öljyturman, vuoden 1989 Exxon Valdezin aiheuttaman vuodon, jälkeen. Deepwater Horizonin öljyvuoto, joka on arviolta 5000 tynnyriä päivässä, ylittää todennäköisesti Exxon Valdezista vuotaneen öljymäärän alkuviikosta.

Lisätietoja:

Meriasiantuntija Vanessa Klötzer, WWF Suomi, 040 763 0000 [email protected]

Linkki kansainväliseen tiedotteeseen: http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2010/WWFPresitem16126.html

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.