Ponnistelut tiikerien pe­las­ta­mi­sek­si etenivät Balilla

Ponnistelut maailman tiikerien (Panthera tigris) pelastamiseksi etenivät Balin tiikerikokouksessa Indonesiassa. Tänään keskiviikkona päättyvä kokous pohjusti Pietarissa syyskuussa pidettävää huippukokousta. Huippukokouksessa on tarkoitus päättää historiallisesta suojelusuunnitelmasta, jonka avulla tiikerien määrä maailmassa kaksinkertaistetaan.

Maailmassa on 13 valtiota, joiden alueella elää tiikereitä. Nämä valtiot ottivat osaa Balin kokoukseen ja esittivät siellä kansalliset suunnitelmansa luonnonvaraisten tiikerien lukumäärän kaksinkertaistamiseksi vuoteen 2022 mennessä. Suunnitelmat on tarkoitus hyväksyä korkealla poliittisella tasolla Pietarissa ja yhdistää maailmanlaajuiseksi tiikerikannan palautusohjelmaksi (Global Tiger Recovery Plan).

“Vaikka tekemistä onkin vielä paljon, Balin kokous on ollut hyvin tärkeä Pietarin huippukokouksen onnistumisen kannalta. Valtiot ovat työskennelleet päättäväisesti yhdessä luodakseen suunnitelman, jonka avulla tiikereiden määrä kaksinkertaistuisi vuoteen 2022 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen on olennaisen tärkeää maailman tiikereiden pelastamiseksi”, sanoo Michael Baltzer, WWF:n tiikerinsuojeluohjelman johtaja.

Balilla esitettyjen kansallisten suunnitelmien perusteella voidaan arvioida, että tiikereiden suojelun toteuttaminen käytännössä maksaisi yli 280 miljoonaa euroa .

Hallitukset hyväksyivät Balilla myös alustavan sisällön julkilausumalle, joka käsittää kaikkien 13 valtion yhteiset sitoumukset tiikereiden pelastamiseksi. Julkilausuman mukaan:
– Valtiot ovat yhtä mieltä siitä, että tiikerit ovat avainlajeja terveille ekosysteemeille.
– Vastuu tiikerien suojelusta kuuluu ensisijaisesti yksityisille valtioille, jotka kuitenkin tarvitsevat suojeluponnisteluihin ”kansainvälisen yhteisön taloudellista ja teknistä tukea”.
– Valtiot tekevät ylikansallista yhteistyötä tiikereihin vaikuttavissa asioissa. Tällaisia asioita ovat erityisesti tiikereiden esteettömän liikkumisen takaaminen ja yhteisten tiikerinsuojelualueiden perustaminen.
– Valtiot lisäävät ponnistelujaan tiikereiden salametsästyksen lopettamiseksi ja tiikereiden ruumiinosien salakuljetuksen estämiseksi.
– Valtiot tunnistavat ja suojelevat nykyistä tehokkaammin tiikereille tärkeitä alueita, erityisesti niiden lisääntymisalueita.
– Valtiot tehostavat tiikereiden suojelua muun muassa lisäämällä tarkkailua ja vartiointia tiikereiden elinalueilla sekä suojelemalla tiikereiden saaliseläimiä.

Tiikereiden tilanne on äärimmäisen vakava. Maailman luonnonvarainen tiikerikanta on pienentynyt arviolta noin 3200 yksilöön. Tiikereiden alun perin yhdeksästä alalajista vain kuusi on enää jäljellä: sumatran-, intian-, siperian-, indokiinan-, kiinan- ja malakantiikeri. Tiikereitä uhkaavat salametsästys ja laiton kauppa, niiden luontaisten elinympäristöjen pirstoutuminen ja tuhoutuminen sekä niiden saaliseläinten väheneminen.

Tiikereitä kuolee myös konflikteissa, joita sattuu tiikereiden ja niiden kanssa samalla alueella asuvien kyläläisten välillä.

Nyt päättyvän tiikerikokouksen isäntämaan, Indonesian, rooli tiikereiden pelastamisessa on keskeinen; Indonesiassa elävät arviolta 400 Sumatran tiikeriä ovat noin kymmenesosa koko maailman tiikeripopulaatiosta.

Kiinalaisen kalenterin mukaan vuosi 2010 on tiikerin vuosi, siksi WWF haluaa kiinnittää kuluvana vuonna erityistä huomiota uhanalaisten kissapetojen suojeluun. WWF:n tavoitteena on myös, että tiikerien määrä saadaan tehokkailla suojelutoimenpiteillä kaksinkertaiseksi vuoteen 2022 mennessä.

Lisätietoja:
Nazir Foead, Director of Policy and Governance of WWF-Indonesia, +62 811977604, [email protected]
Trishna Gurung, Communications Manager, WWF-US +1 2022038863, [email protected] Desma Murni, Communications Coordinator, WWF Indonesia +62 811793458, [email protected]
Soh Koon Chng, Communications, WWF Tiger Initiative +65 977 22 2552, [email protected]

Lue lisää tiikeristä ja WWF:n tiikereiden suojelemiseksi tekemästä työstä
Englanninkieliset sivut

Kuvapyynnöt:
Viestinnän harjoittelija Kristiina Tolvanen, WWF Suomi, puh. (09) 774 010 40