WWF tarjoilee: Puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa vuonna 2050

WWF:n tänään julkaisema The Energy Report raportti selvittää, miten koko maailman energian tarve voidaan täyttää puhtaasti, kestävästi ja taloudellisesti vuoteen 2050 mennessä. Reseptinä ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja vain viisi prosenttia uutta teknologiaa. Raportin on WWF:n toimeksiannosta laatinut energiakonsulttiyhtiö Ecofys.

Perjantaina energia- ja innovaatiokysymyksiä käsittelevän Eurooppa-neuvoston kokouksen alla julkaistun raportin mukaan energiatehokkuus on avaintekijä, jos halutaan varmistaa energian saatavuus, kestävyys ja uusiutuvuus tulevaisuudessa.

”Nykyinen kehitys, joka tukeutuu fossiilisiin polttoaineisiin, johtaa väistämättä energian saatavuusongelmiin ja tästä johtuviin kohoaviin kustannuksiin, puhumattakaan ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista”, toteaa Tony Long, WWF:n Euroopan poliittisen toimiston johtaja.

”Turvallisuutemme ja tulevaisuutemme kannalta meidän on sopeuduttava muuttuvaan maailmaan, jossa resursseja käytetään tehokkaasti ja jossa niiden käyttö vähenee. Viime viikolla käynnistynyt Euroopan komission resurssitehokkuutta koskeva lippulaivahanke on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. WWF:n energiavisio osoittaa, että tarvitaan paljon suurempia muutoksia niin politiikan eri osa-alueilla kuin energian hankinta-, hallinta ja käyttötavoissakin”, Long jatkaa.

Maailman energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää yli 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen. Jopa puolet tarvittavista päästövähennyksistä voidaan saavuttaa energiatehokkuustoimenpiteillä. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät rakentamiseen, liikkumiseen ja teollisuuden energiansäästötoimenpiteistä. Samalla leikataan kuluja ja luodaan uusia työpaikkoja.

”EU:n suuntaa-antava energiansäästötavoite vuoteen 2020 mennessä on 20 prosenttia, mutta tämä ei riitä. Tavoitteesta on tehtävä pakollinen, ja lisäksi on laadittava tehokas mittaus- ja rahoitusjärjestelmä”, sanoo Long.

Energian säästämisen lisäksi tarvitaan infrastruktuurin modernisointia, sähköistämistä ja älykkäitä verkkoratkaisuja. Toisaalta uutta teknologiaa tarvitaan raportin mukaan vain noin viisi prosenttia.

”Tämä ei tapahdu ilmaiseksi. Alkuvaiheessa tarvittavien investointien määrä voi nousta jopa kahteen prosenttiin vuotuisesta BKT:sta. Vuoteen 2040 mennessä tehdyt investoinnit maksavat kuitenkin itsensä takaisin ja tuovat taloudellisia säästöjä ja puhtaan tulevaisuuden,” sanoo WWF Suomen Ekologinen jalanjälki -ohjelman päällikkö Jussi Nikula.

”Tämä ei ole kova hinta verrattuna siihen, jos mitään ei tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yleisesti hyväksytyn Sternin raportin mukaan kustannukset ovat 5-20 prosenttia vuotuisesta BKT:sta.”

Puhdas energiatulevaisuus edellyttää myös, että elämäntavoissa tapahtuu muutoksia. Ruoantuotanto kasvavan väestön tarpeisiin ja lisääntyvä biomassapohjainen energiatuotanto voivat vakavasti rasittaa metsiä, viljelymaita ja makean veden ekosysteemejä. Tasapainon saavuttamiseksi muun muassa lihankulutuksen tulee globaalisti pysyä kohtuullisena ja yleisen lihankulutuksen kasvun taittua.

”Käytännössä tämä merkitsee sitä, että OECD-maissa lihankulutuksen tulee puolittua henkeä kohti vuoteen 2050 mennessä. Muualla lihankulutus voi kasvaa neljänneksellä. Ruokatottumusten muutoksella olisi todennäköisesti myös positiivisia terveysvaikutuksia. ”

”Toisaalta nykyisin merkittävä määrä elintarvikkeita pilaantuu tai menee muuten hukkaan turhaan. Siinä on myös hieno toimenpiteiden kohde, jossa voidaan halvalla parantaa kaikkien hyvinvointia”, Jussi Nikula summaa.

Lisää tietoa:

www.panda.org/energyreport

The Energy Report (pdf 16,9 Mt)

Taustatietoa toimittajille (pdf, 45 kt)

Lisätietoja:
Jussi Nikula, Ekologinen jalanjälki -ohjelman päällikkö, WWF Suomi, 040 595 9002, [email protected]
Dr Stephan Singer, globaalin energiapolitiikan johtaja, WWF International, +32 496 550 709, sähköposti: [email protected]
Tony Long, johtaja, WWF:n Euroopan poliittinen toimisto, matkapuhelin: +32 497 293 656, sähköposti: [email protected]

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

Ecofys perustettiin vuonna 1984 tavoitteenaan taata kaikille kestävän kehityksen periaatteiden mukainen energiansaanti. Ecofysistä on tullut johtava toimija energian säästämisen, kestävien energiaratkaisujen ja ilmastopolitiikan saralla. Avaintekijä tässä menestyksessä on ainutlaatuinen asiantuntijuusalojen synergia. Ecofys laatii älykkäitä, tehokkaita, käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. www.ecofys.com