Ensimmäinen Itämeren kala sai MSC-ym­pä­ris­tö­mer­kin­nän

Ensimmäinen Itämeren kala, tanskalaisen kalastuslaivaston pyytämä Itämeren itäisen populaation turska, on saanut ekologisesti kestävästä kalastuksesta kertovan MSC-merkinnän. Kyseessä on myös EU-alueen ensimmäinen turskankalastukselle myönnetty MSC-sertifiointi. Kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF suosittelee MSC-sertifiointijärjestelmää, sillä muut kalatuotteissa käytetyt ympäristömerkinnät eivät täytä WWF:n vaatimuksia, joihin kuuluu kalastuksen kestävyyden parantamisen lisäksi muun muassa järjestelmän avoimuus ja läpinäkyvyys.

“Se että tanskalaiset ovat saaneet MSC-merkinnän Itämeren turskan kalastukselleen, on voitto monille eri taholle. Kaikkein eniten hyötyy turska, mutta myös kalanjalostusteollisuus ja kuluttajat ovat tässä voittajia”, iloitsee WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

“Itämeren turskakanta on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut romahtamaisillaan huonon kalastuksenhoidon sekä yli- että laittoman kalastuksen seurauksena. WWF on yhdessä kalastajien, poliittisten päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa työskennellyt Itämeren turskan kannan voimistamiseksi. Myönnetty MSC-merkintä osin todistaa, että kanta on toipunut hyvin ja kalastuksen sertifiointi on hyvä tae kalastuksen kestävyydestä tulevaisuudessa”, Sampsa Vilhunen sanoo.

Itämeren turskan hoitosuunnitelma astui voimaan 2007. Tämän seurauksena Itämeren maiden hallitukset alkoivat noudattaa kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n suosituksia turskan vuosittaisista kestävään kalastukseen perustuvista saaliskiintiöistä. EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat myös taistelemaan laitonta kalastusta vastaan muun muassa kehittämällä kalastuksenvalvontaa.

“Kalan jäljitettävyyden parantaminen Itämerellä on ollut yksi WWF:n näkyvistä tavoitteista. MSC-sertifiointi muun muassa takaa sen, että kala voidaan jäljittää aina kalastusalukselta lautaselle saakka. Näin kuluttajat voivat varmistua siitä, että kala on laillisesti ja kestävällä tavalla kalastettua ja kalastajilla on tästä todiste. WWF toivoo, että Itämeren MSC-merkittyä turskaa seuraisi monta muutakin MSC-sertifioitua kalalajia”, Sampsa Vilhunen toteaa.

Lisätiedot:
Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, puh 040 550 3854, [email protected]
Ottilia Thoreson, WWF:n kansainvälinen Itämeri-verkosto, puh. +46 7 327 458 67, [email protected]

MSC:n tiedote aiheesta (englanniksi)

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.