Puolalainen viljelijä on tänä vuonna Itämeren ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sin

Puolalainen Marian Rak vastaanotti tänään Tukholmassa Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän palkinnon. Vuosittain järjestettävän kilpailun tarkoituksena on innostaa Itämeren alueen viljelijöitä torjumaan aktiivisesti rehevöitymistä. Kilpailun järjestäjiä ovat WWF, ruotsalainen Swedbank, Itämeren viljelijöiden ympäristöfoorumi ja Itämeren alueen viljelijäjärjestöt (Suomessa MTK).

Viljelijä Marian Rak palkittiin toimistaan ravinnevalumien ehkäisemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi tilallaan. Pääpalkinnon, 10 000 euroa, lahjoitti Swedbank.

“Olen aina ollut kiinnostunut luonnonsuojelusta. Kun tajusin, että elinkeinoni vahingoitti ympäristöä, päätin ryhtyä työskentelemään myös luonnon puolesta”, Marian Rak sanoo.

”Tämän palkinnon voittaminen on minulle hyvin tärkeää ja auttaa minua askeleen eteenpäin pyrkimyksissäni. Tuntuu, että minua ymmärretään ja työtäni arvostetaan viimeinkin.”

Marian Rak on soveltanut tilallaan uusia ympäristöystävällisiä käytäntöjä vuodesta 1975. Hän on muun muassa perustanut suojavyöhykkeitä, istuttanut puita peltoalueiden väliin ja rakentanut laskeutusaltaita sekä tulvaniittyjä. Tavoitteena on vähentää ravinnevalumia pelloilta ja suojella elinympäristöjä, jotka tarjoavat suojaa luonnonvaraisille eläimille.

Marian Rakin tila on tavanomainen kasvintuotantotila. Tilan tärkeimmät lajikkeet ovat vehnä, ohra, maissi, rapsi ja peruna. Näiden lisäksi hän käyttää viljelyssään ravinteita sitovia kerääjäkasveja. Marian Rakin käyttämiä menetelmiä voi helposti soveltaa muillakin tiloilla Itämeren alueella.

“Toivon että saamani palkinto auttaa minua vakuuttamaan alueen muut viljelijät siitä, että tekemäni ympäristönsuojelutoimet ovat järkeviä. Olen jo vuosia yrittänyt saada heidät noudattamaan esimerkkiäni. Monet ovat suhtautuneet vastahakoisesti, mutta luulen että WWF:n palkinto saa heidät katsomaan asiaa toisesta näkökulmasta”, Marian Rak sanoo.

Itämeri on edelleen yksi maailman uhatuimmista meristä. Maatalouden ravinnekuormitus ja siitä aiheutuva vesien rehevöityminen ovat suurin yksittäinen uhkatekijä Itämerelle.

“Viljelijöitä on pitkään pidetty pelkästään ongelmien aiheuttajina. Me puolestaan näemme heidät myös ongelmanratkaisijoina. Tällä palkinnolla haluamme antaa tunnustusta heidän tekemälleen ympäristötyölle”, sanoo Sampsa Vilhunen, WWF Suomen meriohjelman päällikkö.

WWF Suomen ja MTK:n järjestämän kansallisen kilpailun Suomen ympäristöystävällisimmän viljelijän löytämiseksi voitti tänä vuonna Koivurinteen tila. Saarijärvellä sijaitseva Toni ja Mari Haapakosken tilan päätuotantosuunta on lypsykarjatalous. Koivurinteen tila edusti Suomea Itämeren alueen viljelijöiden välisessä loppukilpailussa.

Valokuvia:

www.wwf.se (saatavilla 2.11. klo 14:00)

Lisää tietoa:

http://www.wwf.fi/maapallomme/itameri/itameren-viljelijoiden-ymparistopalkinto/

Lisätietoja:

Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi

Puh. +358 40 550 3854
Sähköposti: [email protected]

Marie von Zeipel, tiedottaja, WWF Ruotsi
Puh. 08-624 74 03, 070-629 10 77
[email protected]

Pawel Sredzinski, tiedottaja, WWF Puola

Puh. +48-228 498 469, +48 604 631 633

[email protected]