WWF kannustaa kuntia ja seurakuntia perustamaan Pe­rin­tö­met­siä

Ympäristöjärjestö WWF kannustaa kuntia ja seurakuntia osallistumaan arvokkaan suomalaisen metsäluonnon suojeluun perustamalla Perintömetsän. WWF Suomi onkin lähestynyt asiassa kirjeellä 336 kuntaa ja yli 470 evankelisluterilaista ja ortodoksista seurakuntaa. Perintömetsän perustaminen on vapaaehtoinen metsiensuojelunkeino, jossa suojeluperusteina ovat luontoarvojen lisäksi tunne-, virkistys- ja maisema-arvot. 

Tähän mennessä 11 kuntaa ja kahdeksan seurakuntaa on perustanut Perintömetsän. Yhteensä kunnat ja seurakunnat omistavat vajaan puolet kaikkien Perintömetsien reilun tuhannen hehtaarin yhteispinta-alasta.

Kuntien perustamat Perintömetsät ovat olleet keskikooltaan 25 hehtaaria. Koko on viisinkertainen verrattuna yksityismetsänomistajien Perintömetsiin. Seurakuntien Perintömetsät ovat yli kolminkertaisia verrattuna yksityismetsänomistajien Perintömetsien keskikokoon. Tästä syystä kuntien ja seurakuntien mukaan saaminen Perintömetsäohjelmaan on hyvin tärkeää.

”Perintömetsäohjelma täydentää muita vapaaehtoisen suojelun keinoja, kuten Metso-ohjelmaa. Senkin avulla tähdätään luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen Suomessa. Suojelukeino vain on kevyempi eivätkä valintakriteerit ole niin tiukkoja. Sopimus on jälkipolvia lähinnä moraalisesti velvoittava”, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu.

”Kuntalaisetkin hyötyvät Perintömetsistä, koska niissä ulkoilu ja virkistäytyminen on huomattavasti antoisampaa kuin käsitellyissä talousmetsissä.”

WWF:n tavoitteena on saada Perintömetsäohjelmaan lähivuosien aikana useita satoja hehtaareja uusia metsiä eri puolilta Suomea.

Luonnonsuojelulaissa todetaan, että kunnat ovat velvollisia edistämään luonnonsuojelua alueellaan. Perustuslaki puolestaan toteaa, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Kunnat ja seurakunnat ovat merkittäviä metsänomistajia Suomessa, joten Perintömetsien perustaminen on näiden lakien hengen mukaista.

WWF:n Perintömetsäohjelma aloitettiin 12 vuotta sitten. Perintömetsiä on vuosien varrella perustettu yhteensä 105 kappaletta ja niiden yhteispinta-ala on yli 1100 ha. Kohteita ovat perustaneet yksityiset metsänomistajat, metsäyhtiöt, kunnat ja seurakunnat. Perintömetsä-ohjelmaa koordinoi eri alojen asiantuntijoista koostuva Perintömetsätoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii luontotoimittaja Veikko Neuvonen. Neuvonen on tullut tunnetuksi muun muassa suositun YLE:n Luontoillann perustajana ja juontajana.

Lisätiedot:
Metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi, puh. 050 305 5086