Lumituiskut kohentaneet sai­maan­nor­pan pe­sin­tä­olo­ja

Metsähallitus, WWF Suomi ja Itä-Suomen yliopisto toivovat saimaannorpan pesintäalueella liikkujilta erityistä varovaisuutta, sillä norpan poikaset syntyvät helmi-maaliskuussa. Viime viikkojen lumisateet ovat kohentaneet norpan pesintäolosuhteita, mutta lumitilanne on joillakin alueilla edelleen heikko. Pysyvä jääpeite tuli Saimaan selkävesille vasta tammikuussa ja synnytysaikaan paksut rantakinokset saattavat puuttua osasta norppaluotoja. 

”Ohut ja puuterimainen lumikerros tarjoaa heikot pesintäolosuhteet. Nyt olisikin erityisen tärkeää välttää liikkumista norpparannoilla, jotta heikoissa kinoksissa olevat poikaspesät saisivat olla rauhassa’’ toteaa Suomen WWF:n pesälaskennoista vastaava Ismo Marttinen.

Sääolosuhteiltaan poikkeuksellisina keväinä norppa voi synnyttää avojäälle, jos pesäkinoksia ei ole. Ilman pesän suojaa syntyneen kuutin selviytyminen on huomattavasti heikompaa.

”Aivan viime päivinä lumiolosuhteet ovat reilusti parantuneet, mutta norpparannoilla saattaa tänäkin vuonna syntyä näitä ns. jääkuutteja. Jos näkee jäälle syntyneitä poikasia tai muuten poikkeuksellisesti käyttäytyviä norppia, olisi hyvä ottaa yhteyttä Metsähallitukseen, jossa arvioimme jatkotoimenpiteiden tarpeellisuuden ’’ sanoo suojelubiologi Tuomo Kokkonen Metsähallituksesta.

Metsähallitukseen voi ilmoittaa norppahavaintoja www.metsa.fi/saimaannorppa -verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Kiireellisempää tutkintaa vaativissa tilanteissa voi ottaa yhteyttä Metsähallituksen numeroon 0205 645000.

Tutkijoiden tekemistä apukinoksista hyötyä

Itä-Suomen yliopisto on tehnyt tutkimushankkeessa tänä talvena runsaat 40 apukinosta Hauki- ja Pihlajavedelle. Apukinoksilla jäljitellään luonnon kinosta ja pyritään saamaan norpat pesimään vankoissa ja poikasen selviytymisen kannalta turvallisissa olosuhteissa.

Norppa hyväksyy myös ihmisen tekemän kinoksen, mutta väärään aikaan ja väärään paikkaan tehtynä toiminnasta voi koitua vain turhaa häirintää. Norppaa ei pidä houkutella pesimään mökkirantoihin, eikä pesimärannoilla tule liikkua enää nyt kun poikaset jo syntyvät. Apukinosten tekeminen pitääkin toistaiseksi jättää tutkijoille.

”Viime talven hyvissä lumiolosuhteissa syntyivät kaksi ensimmäistä apukinoskuuttia. Tänä vuonna kinoksia on kolattu heikoissa lumiolosuhteissa tammikuussa. Toivottavasti norpat löytävät kinokset tänäkin vuonna, sillä niille näyttää nyt paikoitellen olevan todellista tarvetta” kertoo yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta.

Saimaalla vietetään sunnuntaina 26.2. perinteistä Nestorinpäivää. Saimaannorpan poikaset syntyvät rantojen lumipesiin Nestorinpäivän aikoihin. Pesimärauha on tärkeä, sillä kantava tai imettävä emo on herkkä häiriöille. Liikkumista pitää välttää erityisesti saarten ja luotojen rantakinosten lähellä.

Lisätietoja:
Metsähallitus: suojelubiologi Tuomo Kokkonen, puh. 0205 64 5910, [email protected]
WWF: ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, puh. 0400 168 939, [email protected]
Itä-Suomen yliopisto: tutkija Mervi Kunnasranta, puh. 050 371 3408, [email protected]
www.metsa.fi/saimaannorppa