WWF palkitsee norpan suojelijat Maailman ym­pä­ris­tö­päi­vä­nä

WWF juhlistaa Maailman ympäristöpäivää jakamalla tänään 20 000 euron suuruisen Pandapalkintonsa. Palkinto myönnetään kokonaan yhdelle hakijalle, luontokuvaaja ja -toimittaja Juha Taskisen ja norppa-asiantuntija Mervi Kunnasrannan työryhmälle. Työryhmän mittavassa elokuva- ja kirjahankkeessa paneudutaan saimaannorpan ja kolmen muun makean veden hylkeen yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä suojeluun. 

WWF haluaa Pandapalkinnolla myös kiittää työryhmän jäseniä heidän saimaannorpan suojelun hyväksi tekemästään pitkäjänteisestä työstä ja kannustaa molempia jatkamaan merkittävää työtään luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

”Tuskin kukaan on Suomessa tehnyt niin näkyvää ja vaikuttavaa työtä saimaannorpan suojelemiseksi kuin luontotoimittaja Juha Taskinen. Hänen norpasta tekemänsä kirjat ja elokuvat ovat tutustuttaneet ihmiset saimaannorppaan ja sitä uhkaaviin vaaroihin. Kukaan Taskisen elokuvan nähnyt tuskin voi jäädä kylmäksi saimaannorpan kohtalon ja tulevaisuuden suhteen”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Filosofian tohtori Mervi Kunnasranta puolestaan on tutkijana pitkään paneutunut selvittämään saimaannorpan käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia ympäristötekijöitä. Kunnasranta on mukana muun muassa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitetään, voisiko ihmisten tekemien apukinosten avulla auttaa norppaa selviytymään ilmastonmuutoksen oloissa vähälumisina talvina.”

Neljä hyljekantaa – yhteinen kertomus

Maapallolla elää makeassa vedessä neljä hyljekantaa: Saimaassa, Laatokalla, Baikalilla ja Pohjois-Amerikan hyljejärvillä. Nuorimmat makean veden hyljekannat löytyvät Pohjois-Amerikasta ja vanhin Siperiasta. ”Maan sulkemien” hylkeiden tarinat punotaan Taskisen ja Kunnasrannan dokumenttielokuva- ja tiedekirjahankkeessa ensimmäistä kertaa yhteen. Hylkeiden evoluution ja biologian lisäksi elokuvassa ja kirjassa kerrotaan myös ihmisistä hyljejärvien ympärillä.

”Eritystarkastelussa on ihmisten suhde hylkeisiin alkuperäiskansojen, kalastajien, metsästäjien, suojelijoiden ja tutkijoiden näkökulmasta kerrottuna. Lisäksi ajankohtaisena ja kasvavana asiana käsitellään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia jäästä ja lumesta riippuvaisiin hylkeisiin”, kertoo Juha Taskinen.

Elokuva ja kirja suunnataan sekä kansalliseen että kansainväliseen levitykseen ja niiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2016.

”Olemme hyvin iloisia saamastamme tunnustuksesta, se antaa voimia. On mukava jatkaa ”Maan sulkemat ”–projektia palkinnon vahvistamina: seuraavaksi matkustamme Alaskaan hyljekuvauksiin ja teemme muun muassa vaativia vedenalaisia kuvauksia”, sanovat Juha Taskinen ja Mervi Kunnasranta.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, 040 840 7461, [email protected]

Luontotoimittaja Juha Taskinen, 0500 174 200, [email protected]

Hyljeasiantuntija Mervi Kunnasranta, 050 371 3408, [email protected]

WWF:n Pandapalkinto:

WWF on vuodesta 1999 lähtien jakanut Pandapalkinnon, jolla halutaan edistää ja palkita aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, yhteissummaltaan 20 000 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Palkinto jaetaan erillisestä Anderssonin rahastosta.

Pandapalkinnon ovat saaneet aikaisemmin:

2011: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
– Luonto-Liiton susiryhmän Salakaadot seis -kampanja
– Virtavesien hoitoyhdistys Virho
2009: Liminganlahden Ystävät ry
2008 (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken):
– VaihdaVirtaa-kampanja
– Hollolan lukion tuulivoimalahanke
2007: Joensuun yliopiston Saimaannorppa ja Suomen talvi -tutkimushanke
2006: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
– Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf, Espoonjoen säilyttäminen
– Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, metsäjokien ja -purojen kunnostus Koillismaalla
2005: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
– Suomen FSC-yhdistys
– Luonto-Liiton, Maan ystävät ry:n, Dodon ja Nuorten Akatemian Ilmari-ilmastotiedotushanke
2004: ENO-Environment Online -verkkokoulu, Joensuu
2003: Heinolan lintutarha, luonnonvaraisten lintujen hoito
2002: Tampereen ammattikorkeakoulu, Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti
2001: FM Mia Rönkä, Turun yliopisto, saaristolinnuston tutkiminen
2000: Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelma
1999: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)
– Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö
– Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta ja luonto elävät sopusoinnussa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.

Julkaistu 5.6.2012