Itämeren pohjoisimmat pyöriäiset Suomen vesillä

SAMBAH-seurantahanke kartoittaa pyöriäisten (Phocoena phocoena) kantaa Itämeressä. Vedenalaisääniä seurantamenetelmänä käyttävä hanke tuo tärkeää tietoa pyöriäisen suojeluun selvittämällä yksilömääriä ja elinalueita. Maailman luonnonsuojeluliitto (IUCN) on luokitellut pyöriäisen Itämeren alueella äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi.

Itämeren kahdeksan rantavaltion yhteistyönä toteutettava SAMBAH-hanke (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour porpoise) on kerännyt tietoa pyöriäisten esiintymisestä käyttämällä akustisia seurantalaitteita, jotka tallentavat pyöriäisen kaikuluotausääniä. Yhteensä 300 laitetta on ollut sijoitettuna eri puolille Itämerta jo lähes kaksi vuotta. Tähänastinen tutkimus paljastaa, että pyöriäisiä on eniten Itämeren eteläosissa ja Gotlannin eteläpuolisilla matalikoilla. Pohjoisimmat varmistetut havainnot ovat Suomesta, Itämeren pääaltaan pohjoisosista.

Seuraavien kahden vuoden aikana hanke tuottaa akustisen aineiston ja sitä täydentävien tietojen perusteella Itämeren pyöriäiskannan levinneisyys- ja tiheyskartat sekä analysoi esiintymistä suhteessa ihmistoimintaan ja elinympäristömuuttujiin.

Itämeren ainoa valas vaarassa

Pyöriäinen on kuulunut Suomen lajistoon jo tuhansia vuosia. Itämerellä eli vielä 1900-luvun alussa noin 10 000 pyöriäistä. Kanta on kuitenkin pienentynyt rajusti. Pahin uhka pyöriäisille ovat kalaverkot.

Verkkojen lisäksi kantaa uhkaa ympäristömyrkyt, elinympäristöjen tuhoutuminen sekä liikenteen ja melun lisääntyminen merellä. Melu voi pahimmillaan aiheuttaa pyöriäisen kuuroutumisen, joka vaikeuttaa sen suunnistusta, ravinnonhankintaa ja yhteydenpitoa lajitovereihin.

Pyöriäishavaintoja kaivataan

Pyöriäisten havainnointikampanja aloitettiin ympäristöministeriön johdolla vuonna 2001 ja se jatkuu yhä. Kampanjan tarkoitus on kertoa pyöriäisistä ja kannustaa ihmisiä ilmoittamaan havainnoista.

”Avovesiaikaan merellä liikkuessa kannattaa pitää silmät auki harvinaisten pyöriäisten varalta. Pyöriäishavainnoista on suunnaton hyöty niiden tutkimisen ja suojelun kannalta”, WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Ryan kannustaa.

Havainnot pyöriäisistä voi lähettää helposti esimerkiksi Itämeriportaalin lomakkeella.

Suomessa SAMBAH-hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu, ja hanke tehdään yhteistyössä ympäristöministeriön, WWF Suomen ja Särkänniemen delfinaarion kanssa. WWF Suomi on mukana hankkeessa osarahoittajana.

Lisää tietoa pyöriäisistä ja WWF:n työstä pyöriäisten hyväksi

Täytä havainnointilomake nähdessäsi pyöriäisen

Lisätietoja hankkeesta:

Olli Loisa, Turun ammattikorkeakoulu, 050 598 5743, [email protected]