Nokian ja WWF:n 10-vuotinen ym­pä­ris­töyh­teis­työ palkittiin

Maailmanlaajuisen ympäristöjärjestö WWF:n ja Nokia Oyj:n ympäristöyhteistyö täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Vuosien kuluessa yhteistyö on laajentunut yhdessä rahoitetuista luonnonsuojeluprojekteista yleisen ympäristötietoisuuden lisäämiseen, matkapuhelinten kierrätyskampanjoihin ja Nokian ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. Yhteistyö on nyt saanut tunnustusta; Nokia voitti eilen European CSR Award  – yhteiskuntavastuukilpailun Suomen osakilpailun kansainvälisten hankkeiden sarjan.


Kilpailuraadin valintaperusteluiden mukaan Nokia on tehnyt pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä WWF:n kanssa jo 10 vuoden ajan. Yhteistyö edustaa aitoa kumppanuutta, jossa on hyödynnetty molempien toimijoiden omaa ydinosaamista, ja josta molemmat osapuolet ovat myös saaneet konkreettista hyötyä.

”WWF tekee yhteistyötä alansa johtavien edelläkävijäyritysten kanssa. Yhteistyö Nokian kanssa on innostavaa ja opimme jatkuvasti toisiltamme uutta. Olemme valtavan iloisia tästä palkinnosta ”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Nokiassa on paljon ympäristöosaamista. Globaalina toimijana näemme tärkeänä hyödyntää myös WWF:n kaltaisen ympäristötyöhön keskittyvän, ulkopuolisen organisaation asiantuntemusta, jotta osaamisemme kehittyisi ympäristön kannalta kokonaisvaltaisesti”, toteaa Markus Terho, Nokian kestävän kehityksen johtaja.

WWF allekirjoitti maailmalaajuisen kumppanuussopimuksen Nokian kanssa vuonna 2003. Alussa yhteistyö keskittyi luonnonsuojeluprojektien tukemiseen sekä Nokian työntekijöiden ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Vuosien varrella osaamista on yhdistetty ja yhteistyö on muuttunut innovatiiviseksi hyödyttäen molempia osapuolia.

Nokia tukee edelleen WWF:n eräitä lajiensuojeluprojekteja sekä Himalajan vesivarojen suojelua. Himalajalla ilmastonmuutos aiheuttaa riskin alueen ympäristön vesitasapainolle ja vaikeuttaa paikallisten ihmisten elämää. 1,5 miljardia ihmistä Aasiassa on riippuvaisia Himalajan alueen sulamisvesistä, joita ilmastonmuutos nyt uhkaa.

Tämän lisäksi Nokia on tuonut WWF:lle asiantuntemustaan matkapuhelimen hyödyntämisessä yleisen ympäristötietoisuuden lisäämisessä. WWF on tuottanut ympäristöaiheista sisältöä Nokian matkapuhelimiin ja sovelluksia on ladattu jo noin 20 miljoonaa kertaa. Esimerkiksi Suomessa WWF on tehnyt yhteistyössä Nokian kanssa kestävissä kalavalinnoissa opastavan, suositun Kuluttajan kalaoppaan mobiiliversion.

”Ihmisten kestävien kulutusvalintojen helpottaminen on suojelusisältöistä yritysyhteistyötä parhaimmillaan”, sanoo WWF:n pääsihteeri Rohweder.

Ympäristötietoisuutta on lisätty myös matkapuhelinten kierrätyskampanjoiden avulla.

Alun perin Nokian työntekijöiden tietoisuuden lisäämiseen tähtäävän konseptin pohjalta on perustettu WWF:n menestyksekäs, yrityksille suunnattu kansainvälinen One Planet Leaders –koulutusohjelma, johon kymmenet yritykset ovat lähettäneet yhteensä satoja työntekijöitä oppimaan kestävästä yritystoiminnasta.

Nokia on hyödyntänyt WWF:n ympäristöosaajia ympäristöjalanjälkensä pienentämisessä esimerkiksi kartoittamalla yhtiön ympäristövaikutuksen erinäisiä osa-alueita. Tällä hetkellä Nokian ja WWF:n yhteistyö keskittyy Nokian ja sen alihankintaketjun vesiriskin kartoittamiseen. Vesi on järjestyksessä kolmas suurista ympäristöteemoista, minkä eteen yhteistyötä on tehty, aikaisempien teemojen ilmaston ja metsien lisäksi.

”Olemme lähteneet yhteistyön puitteissa myös pienentämään Nokian toimistojen ekologista jalanjälkeä; ensimmäinen WWF:n Green Office –statuksen saanut Nokian toimisto on pääkonttorimme Espoossa”, kertoo Markus Terho.

Katso Nokian ja WWF:n yhteistyöstä kertova video YouTubesta

Lisätietoja

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. +358 408407461

Asiakkuuspäällikkö Leena Oiva, WWF Suomi, puh. +358 40 539 8338

Nokia Press Services, puh.: +358 7180 34900, [email protected]

Tiedoksi toimituksille:

European CSR Award

Ensimmäistä kertaa järjestetyn European CSR Award -yritysvastuukilpailun suomalaisvoittajat palkittiin 14.5. Yritysvastuuverkosto FIBSin RATKAISUN PAIKKA 2013 -tapahtumassa Helsingissä. Yrityksiä palkittiin kolmessa sarjassa innovatiivisista, ei-kaupallisten toimijoiden kanssa toteutetuista yhteistyöhankkeista, jotka ovat auttaneet ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja tuoneet samalla liiketoiminnallista hyötyä yrityksille.

European CSR Award -kilpailua on käyty tänä vuonna samanaikaisesti 29 Euroopan maassa. Suomen kilpailun järjesti Yritysvastuuverkosto FIBS. Kilpailun rahoitti Euroopan komissio ja sitä koordinoivat Euroopan tasolla CSR Europe ja Business in the Community -yritysvastuuverkostot. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin yritysvastuun yhteiskunnalliset hyödyt, saada näkyvyyttä parhaille eurooppalaisille yritysvastuuratkaisuille sekä innostaa yrityksiä kehittämään liiketoiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia ratkaisuja yhdessä eri sidosryhmiensä kanssa.