Merikotkilla hyvä poikastuotto suojelun juhlavuonna

Merikotkien suojelutyö sai hienon palkinnon 40-vuotisen toiminnan juhlavuonna. WWF:n merikotkatyöryhmän jäsenet havaitsivat pesäpaikkoja tarkistaessaan 412 reviiriä. Näistä pesintä onnistui ainakin 256:llä pesällä, joissa varttui 410 poikasta. 

Merenkurkun aluetyöryhmän vetäjä Juhani Koivusaari iloitsee tuloksen olevan oman alueensa 40-vuotisen seurantahistorian paras. Koivusaari on tyytyväinen myös siitä, että merikotka otettiin huomioon Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimavarauksissa. Väärin sijoitetun tuulivoiman on ajateltu olevan vaaraksi merikotkille.

”Merikotkille saatiin taattua ainakin pesimärauha kun niiden pesäpaikat huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa yhteistyössä merikotkatyöryhmän kanssa”, sanoo Koivusaari.

WWF Suomen merikotkatyöryhmä on toiminut vuodesta 1973 alkaen, jolloin poikasia kuoriutui vain viisi. Merikotkakanta on vahvistunut onnistuneiden suojelutoimien ansiosta.

Asutut pesät

Onnistuneet pesinnät

Poikasia varttui

Ahvenanmaa 110 65 106
Varsinais-Suomi 121 73 123
Satakunta 21 13 19
Merenkurkku 69 53 84
Länsi-Uusimaa 22 15 24
Itä-Uusimaa 2 2 4
Lappi 48 21 29
Perämeri 7 6 10
Koillismaa 6 4 7
Häme 1 1 2
Pohjois-Karjala 2 0 0
Kymen alue 3 3 2
Vuonna 2013 412 256 410

Rengastusikäiset merikotkan poikaset Suomessa 2000-2013 (luvut ovat kunkin vuoden lopullisia tarkistettuja lukuja, paitsi tämän vuoden luku, johon voi tarkistusten jälkeen tulla muutoksia).

Vuosi Poikaset
2000 184
2001 188
2002 199
2003 212
2004 244
2005 266
2006 250
2007 258
2008 284
2009 358
2010 322
2011 349
2012 373
2013 410

Alueellisia lisätietoja:
Ahvenanmaa, Kymi ja Uusimaa: Hannu Ekblom, gsm 040 765 602
Oulun ja Lapin läänit: Tuomo Ollila, gsm 0400 241448
Merenkurkku: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881 349
Satakunta: Seppo Keränen, gsm 0400 151 353
Varsinais-Suomi: Jouko Högmander, gsm 0400 826 440

Muita lisätietoja:
Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, gsm 0400 876 469