WWF Suomi ja Schneider Electric yh­teis­työ­hön ener­gia­te­hok­kuu­den edis­tä­mi­sek­si

Energianhallinnan asiantuntijayritys Schneider Electric Finland on solminut yhteistyösopimuksen ympäristöjärjestö WWF Suomen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää energiatehokkuutta suomalaisissa kiinteistöissä. 

Yhteistyön ensimmäinen konkreettinen toimenpide on syksyllä 2013 tiedekeskus Heurekassa järjestettävä Nuorten ilmastokonferenssi. Yksi ilmastokonferenssin teemoista on energiatehokkuus, jossa hyödynnetään Schneider Electricin energiatehokkuuden oppimisympäristöä.

Yhteistyö keskittyy myöhemmässä vaiheessa erityisesti kaupunkien energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästön edistämiseen. Työtä tehdään kaupunkien tilakeskusten ja ympäristötoimien kautta, joiden kanssa on tarkoitus muun muassa kouluttaa kaupunkien vuokratilojen haltijoita energiatehokkaaseen tilojen ja niiden tekniikoiden käyttöön.

”Energiansäästö ja energiatehokkuus ovat tärkeitä toimia ilmastokriisin torjunnassa globaalisti. Energiaraporttimme mukaan maailman energiantarve voitaisiin kattaa kokonaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2050 mennessä ja energiansäästöllä on tässä suuri rooli. Schneider Electric näyttää yrityksille ja julkishallinnolle esimerkkiä paitsi olemalla itse erittäin energiatehokas, myös kehittämällä jatkuvasti energiatehokkuutta parantavia menetelmiä”, kertoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Schneider Electric toteuttaa maailman kaupungeissa ns. Smart City -konsepteja. ”Älykaupunki” muodostuu järjestelmien järjestelmästä, jossa kaupungin kaikkien kriittisen infrastruktuurin osien kuten energiahuollon, vesihuollon, tietoliikenteen ja liikenteen tehokkuutta ja toimivuutta tarkastellaan kokonaisuutena.

”Tällä hetkellä puolet ja vuonna 2050 jo 70 prosenttia maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Kaupunkilaiset kuluttavat 75 prosenttia maailman energiasta ja tuottavat 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Tulevaisuuden energiahaaste voitetaan tai hävitään kaupungeissa”, kertoo Schneider Electric Finlandin vt. toimitusjohtaja Mika Murtoniemi.

”Energiatehokkuuden parantamisessa asenteen muutos on avainasemassa. Yhteistyömme keskeisiä tehtäviä on osoittaa, että energiatehokkuuden parantaminen ei ole pakollinen kulu vaan pitkän tähtäimen investointi sekä ympäristön että talouden kannalta. Toteuttamissamme energiatehokkuushankkeissa saavutetaan parhaimmillaan jopa 30 prosentin energiansäästöjä. Laskelmiemme mukaan Suomessa 15 prosentin energiansäästö yritys- ja liiketiloissa ja kuntien kiinteistöissä toisi 260 miljoonan euron vuotuiset säästöt”, Murtoniemi kertoo.

Lisätiedot:

Mika Murtoniemi, Vt. toimitusjohtaja, Schneider Electric, puh. +358 50 340 3044, [email protected]

Liisa Rohweder, pääsihteeri,WWF Suomi, +358 40 840 7461, [email protected]