Nuorten il­mas­to­huip­pu­ko­kouk­ses­sa ideoidaan käytännön toimia il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si

Lähes sata yläkoululaista 24 koulusta ympäri maata kokoontuu tänään Nuorten ilmastohuippukokoukseen Tiedekeskus Heurekaan ideoimaan erilaisia toimia, tempauksia, tapahtumia ja kampanjoita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Julkisten rakennusten, kuten koulujen energiankulutusta voitaisiin vähentää tuntuvasti, ja tapahtuman keskeisiä teemoja onkin energiatehokkuus. 13 koulua on jo ennen tapahtumaa selvittänyt tableteilla pyörivän energiaoppimisympäristön avulla oman koulunsa energian ja veden kulutusta.

Ilmastotekoja ja energiansäästöä suunnitellaan erilaisissa työpajoissa, joissa koululaisia avustavat muun muassa Schneider Electricin energiatehokkuusasiantuntijat.

13 koulun oppilaat ovat jo ennen ilmastokokousta selvittäneet toiminnallisten tehtävien avulla oman koulunsa energian ja veden kulutusta, energiantuotannon ympäristövaikutuksia sekä optimoineet virtuaalisesti koulunsa energian kulutusta. Schneider Electricin kehittämä, pelillisiä elementtejä hyödyntävä oppimisympäristö tuo näkyväksi oppilaitoksen sähkön, veden ja lämmön kulutuksen kohteittain. Energiaoptimoinnin avulla oppilaat voivat kokeilla, mikä vaikutus oman käyttäytymisen muutoksella tai erilaisilla energiatehokkailla ratkaisuilla, kuten LED-valaistuksella on koko koulun energiankulutukseen. Tapahtumassa koulut voivat käyttää energiaoptimointia suunnittelun ja ideoinnin apuvälineenä. Kokouksen jälkeen koulut voivat seurata oppimisympäristön avulla ideoinnin pohjalta syntyneen suunnitelmansa toteutumista.

”On hienoa,että saamme käyttöömme uusia innovatiivisia työkaluja. Oppimisympäristön avulla koululaiset huomaavat oman tekemisen kautta, että jokaisen päivittäisillä valinnoilla on merkitystä”, kertoo tapahtumaan osallistuvan Etelä-Hervannan yläasteen vt. rehtori Saija Montonen.

”Kokemuksemme mukaan kulutustottumusten muutoksella ja koulujen käyttäjien – niin opettajien kuin oppilaidenkin – sitoutumisella energiansäästöön saadaan parhaat tulokset. Pelkästään kulutustottumuksien muutoksella voidaan saavuttaa helposti 5-10 % energiansäästöt. Parhaimmillaan energiatehokkuushankkeissa saavutetaan jopa 30 prosentin säästöt”, kertoo Schneider Electricin kehityspäällikkö Antti Paulanne. ”Suomessa 15 prosentin energiansäästö yritys- ja liiketiloissa ja kuntien kiinteistöissä toisi 260 miljoonan euron vuotuiset säästöt.”

Energiatehokkuuden oppimisympäristö on koulujen käytettävissä myös ilmastohuippukokouksen jälkeen.

”Toivomme luonnollisesti, että koulut myös lähtevät toteuttamaan konkreettisia suunnitelmiaan energian säästämiseksi”, Paulanne sanoo.

”Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. On hienoa, että Heurekassa kokoontuvat aktiiviset nuoret näkevät, että asioita voidaan muuttaa ja suunnittelevat yhdessä konkreettisia tekoja, joilla energiaa voidaan säästää ja ilmastonmuutosta hillitä ”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Schneider Electric solmi kesällä yhteistyösopimuksen ympäristöjärjestö WWF Suomen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää energiatehokkuutta suomalaisissa kiinteistöissä. Työtä tehdään kaupunkien tilakeskusten ja ympäristötoimien kautta, joiden kanssa on tarkoitus muun muassa kouluttaa kaupunkien vuokratilojen haltijoita energiatehokkaaseen tilojen ja niiden tekniikoiden käyttöön.

Nuorten ilmastohuippukokouksen järjestää Tiedekeskus Heureka yhteistyössä WWF Suomen ja Ilmari-hankkeen kanssa. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat VR ja energiatehokkuuden asiantuntijayhtiö Schneider Electric.

Tietoa Schneider Electricistä

Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Se tarjoaa integroituja ratkaisuja lukuisille eri markkinasegmenteille. Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna asuinkiinteistösovelluksissa. Schneider Electric tekee energian käytöstä turvallista, luotettavaa ja tehokasta. Yrityksen yli 140 000 työntekijää auttavat aktiivisesti ihmisiä ja organisaatioita hyödyntämään energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 24 miljardia euroa.

Tietoa WWF:stä

WWF on yksi maailman vaikuttavimmista ympäristöjärjestöistä, jolla on toimintaa yli sadassa maassa, kaikilla mantereilla. Missionamme on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Suojelemme luontoa ja ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta. Toimintamuotojamme ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus. Vuonna 1972 perustettu WWF Suomi toimii itsenäisenä osana kansainvälistä verkostoa.

Lisätietoja:

Oppimispäällikkö Jutta Kujasalo, Tiedekeskus Heureka, puh. 040 9015 280

Development Manager, EcoStruxure Antti Paulanne, Schneider Electric, puh. 050 3853 224

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 840 7461