Tyyni ja Tyrsky ovat uudet sa­tel­liit­ti­seu­ran­nas­sa olevat merikotkat

WWF Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) ovat saaneet kaksi uutta merikotkaa satelliittiseurantaan. Kesällä Kokemäellä ja Paraisilla rengastetut yksilöt nimettiin WWF:n järjestämässä kilpailussa. Merikotkien satelliittiseurannalla saadaan tärkeää tietoa lintujen liikkeistä tuulivoiman rakentamista ajatellen.

Paraisilla 27. kesäkuuta rengastettu naaras tunnetaan tästä eteenpäin nimellä Tyyni ja Kokemäellä 19. kesäkuuta rengastettu, ulkoisten mittojensa perusteella todennäköisesti koiras nimellä Tyrsky. Nimiä ehdotti Iida Huhtanen, joka palkitaan lahjakortilla WWF:n verkkokauppaan.

WWF:n Facebook-sivulla järjestettyyn nimikilpailuun tuli yli 300 vastausta. Niiden joukosta valinnan tekivät uusien seurantayksilöiden rengastajat, Jouko Kivelä ja Teemu Honkanen.

”Yllättävän suuri osa ehdotuksista oli toisiinsa sointuvia nimipareja, joista etsimme voittajan – ovathan linnut samana vuonna syntyneitä ikätovereitakin. Toisaalta myös ajatus siitä, että linnut tulevaisuudessa alkaisivat liikkua samoilla seuduilla, tai koiraana ja naaraana joskus jopa pariutuisivat, on kutkuttava”, kertoo Teemu Honkanen.

Muita tuomariston suosikkiehdotuksia olivat esimerkiksi Tiuhti ja Viuhti, Wire ja Wiima, Kuuppa ja Kallo, Illusia ja Pessi sekä Bonnie ja Clyde.

”Myös Lady Gaga ja Andy McCoy sekä Jenni Vartiainen ja Lauri Tähkä olivat vekkuleita ehdotuksia, mutta nekin todettiin tässä yhteydessä hieman hankaliksi käyttää”, Honkanen sanoo.

Yksittäisten nimiehdotusten kekseliäintä antia olivat muun muassa Infinite, Future, Skyfall, Faunhiril ja Gwaihir. Tuomaristo piti hauskoina ja hyvinä myös Paraisten linnulle ehdotettuja Par-alkuisia nimiä, kuten Pargasia ja Parkaisu.

Reviirit laajentuvat

Tähänastinen satelliittiseuranta kertoo, että Tyyni ja Tyrsky ovat syksyn mittaan alkaneet laajentaa reviireitään ja liikkuneet kauemmas pesäpaikoiltaan. Tyyni on käynyt jopa naapurin puolella Karjalan kannaksella, ja Tyrsky puolestaan liikkunut Kokemäki-Rauma- Kustavi-Turku–akselilla.

WWF:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon vuonna 2009 aloitetussa satelliittiseurannassa on nyt yhteensä kymmenen merikotkaa.

”Tyyni ja Tyrsky täydentävät hyvin aiempaa otosta maantieteellisesti. On tärkeää nähdä, miten eri puolilta rannikkoseutua olevat linnut liikkuvat”, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF Suomesta.

Satelliittiseurannalla kerätään ainutlaatuista tietoa nuorten, vielä pesimättömien yksilöiden liikkeistä rannikkoalueillamme ja selvitetään lintujen lentoreittejä tuulivoiman rakentamista ajatellen. Koska Suomen rannikoille ja saaristoon suunnitellaan rakennettavaksi useita tuulivoimapuistoja, on tärkeää hankkia mahdollisimman täsmällistä tietoa alueista, jotka merikotkan suojelun vuoksi on jätettävä kokonaan suunnitelmien ulkopuolelle. Vanhimmat seurannassa olevat yksilöt saattavat jo ensi keväänä asettua pesimäreviirille, jolloin toivottavasti aletaan saada tietoa myös aikuisten pesivien merikotkien liikkumisesta reviirillä.

”Uskon, että Luomuksen verkkosivuilla esitetyt merikotkien seurantakartat ovat myös tuoneet lajille paljon myönteistä julkisuutta ja samalla havainnollistaneet näiden lintujen joskus hämmästyttäviäkin liikkeitä”, toteaa yli-intendentti Jari Valkama Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Lisää merikotkista ja niiden satelliittiseurannasta:

wwf.fi/merikotka/

www.luomus.fi/elaintiede/merikotkat/

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, 0400 168 939
Yli-intendentti Jari Valkama, Luonnontieteellinen keskusmuseo, 050 582 0572
Paraisten kotkan rengastaja Teemu Honkanen, 050 521 2312
Kokemäen kotkan rengastaja Jouko Kivelä, 0400 723 013