WWF: Suomen tulisi selvittää kivihiilen haittaveron käyt­töön­ot­to

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti eilen 7.10. laskea turpeen veroa ja korottaa metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea. WWF Suomi vaatii, ettei turpeen veroa lasketa. Samalla tulisi pikaisesti selvittää ja ottaa käyttöön kivihiilen haittavero Suomessa.

Turpeen kasvihuonepäästöt ovat jopa kivihiiltä suuremmat ja lisäksi sen käytöllä on haitallisia ympäristövaikutuksia esimerkiksi vesistöihin. Tästä syystä turpeen käytön edistäminen alennetulla verotasolla on erittäin vastuutonta politiikkaa.

WWF vaatii, että Suomen hallitus peruu turpeen veron alennuksen sekä selvittää pikaisesti mahdollisuuden ottaa käyttöön kivihiilen haittavero.

”Päästökaupan tulisi ohjata luopumaan kivihiilen ja turpeen käytöstä ja investoimaan uusiutuvaan energiaan. Kivihiilelle voitaisiin asettaa päästöoikeuden hinnasta riippuvainen vero. Se olisi korkea, kun oikeuden hinta on matalalla ja siitä voitaisiin luopua, kun päästöoikeuden hinta ylittää tason, joka tekee bioenergiasta kivihiiltä kannattavampaa”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Turpeen verokevennystä ei voida perustella silläkään, että se lisäisi puun käyttöä polttoaineena.

”Turpeen tarvetta tukipolttoaineena on liioiteltu. Turpeen käytön lisääminen saattaa jopa pahimmassa tapauksessa vähentää puuhakkeen käyttöä, sillä uusissa kattiloissa turvetta ei enää tarvita puun tukipolttoaineena. Näin ollen turpeen tukeminen saattaa kääntyä ympäristön kannalta parempia energiantuotantomuotoja kuten puuta vastaan”, sanoo WWF Suomen asiantuntija Aleksi Heiskanen.

Kansantaloudellisesti ja päästöjen vähentämisen kannalta olisi järkevämpää asettaa kivihiilelle vero kuin tukea turpeen käyttöä. Tässä tapauksessa myös bioenergian tukia voidaan laskea.­­

Lisätietoja:

Aleksi Heiskanen, asiantuntija (kestävä kulutus ja tuotanto), WWF Suomi, 040 574 1440

Hanna-Liisa Kangas, ilmastovastaava, WWF Suomi, 045 631 8353