UPM ja WWF Suomi tekevät yhteistyötä puu­poh­jais­ten bio­polt­toai­nei­den kestävyyden edis­tä­mi­sek­si

UPM ja WWF Suomi ovat käyneet keskustelua puupohjaisten nestemäisten biopolttoaineiden tilanteesta Suomessa ja julkaisevat listauksen niiden kestävyyden edistämiseen liittyvistä yhteisistä toimenpiteistä. 

Uusiutuvat energianlähteet ja kestävät tuotantotavat ovat avain ekologisen jalanjälkemme pienentämiseen. Vastuullisesti tuotetut puupohjaiset biopolttoaineet ovat varteenotettava vaihtoehto uusiutuvan energian tuottamiseksi ja osa liikennesektorin kestävyysratkaisua, sillä niillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä.

Fossiilisten liikenteen polttoaineiden korvaaminen kokonaan biomassalla ei ole kuitenkaan kestävästi mahdollista ja siksi biomassan käyttöä tulisikin suunnata kohti sektoreita, missä muita uusiutuvia vaihtoehtoja ei ole saatavilla, kuten raskas liikenne, ilmailu ja laivaliikenne.

Puupohjaisilla biopolttoaineilla on monia etuja

Puupohjaiset biopolttoaineet voivat kestävästi tuotettuna aiheuttaa huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Kun niiden tuotannossa otetaan huomioon vaikutukset metsien hiilivarastoihin ja käytetään raaka-aineita kestävästi hoidetuista – kuten FSC-sertifioiduista – metsistä, ne ovat ympäristö- ja sosiaalisten riskien kannalta yksi lupaavimmista biopolttoainevaihtoehdoista.

”Olemme tehneet UPM:n kanssa yhteistyötä jo pitkään ja tuorein yhteinen keskustelunaihe on ollut puupohjaiset biopolttoaineet. Meillä on monia asioita, joista olemme yksimielisiä. Mutta sitten on myös niitä asioita, kuten kantojen nosto, joista olemme eri mieltä ja niiden osalta dialogi jatkuu”, kertoo pääsihteeri Liisa Rohweder WWF Suomesta.

UPM ja WWF Suomi tukevat uuden sukupolven biopolttoaineita, jotka vähentävät merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin ja täyttävät uskottavat kestävyyskriteerit.

Puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyys pitää taata

UPM ja WWF Suomi edistävät yhdessä puupohjaisten biopolttoaineiden tuotannon vaikutuksien minimointia metsien monimuotoisuuteen ja hiilivarastoihin sekä ruoantuotantoon.

Metsien monimuotoisuutta tulee vaalia suojelemalla metsistä tietty osa ja noudattamalla ensisijaisesti korkeinta mahdollista kestävyysstandardia talousmetsien hoidossa. Biopolttoaineiden ilmastovaikutuksia pitää minimoida biopolttoainetuotannon vähäisillä kasvihuonekaasupäästöillä, minimoimalla metsien käytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan tähderaaka-aineita.

Tähderaaka-aineiden biopolttoainekäytön laajempia vaikutuksia tulee tutkia lisää. Metsäteollisuuden sivuvirrat, kuten mäntyöljy, edustavat pienen riskin puupohjaisia biopolttoaineiden raaka-aineita.

Sekä WWF Suomi että UPM edistävät EU-tasoisia sitovia, selkeitä ja kunnianhimoisia kestävyyskriteereitä kaikille biopolttoaineille. Kestävien biopolttoaineiden tuotannon läpinäkyvyys sekä käytäntöjen ja julkisten säädösten jatkuva kehittäminen takaavat parhaiten puupohjaisen biomassan kestävän tuotannon ja käytön.

Sertifioinnin kehittäminen on osa yhteistyötä

UPM ja WWF Suomi ovat sitoutuneet kehittämään nykyisiä käytäntöjä yhdessä. Molemmat osallistuvat puupohjaisten biopolttoaineiden RSB-sertifioinnin kehittämiseen tekemällä ennakkotutkimuksen UPM:n puupohjaisten biopolttoaineiden sertifioinnista RSB:n vaatimusten mukaisesti.

Osapuolet toteuttavat yhdessä tieteellisen tutkimuksen puupohjaisten biopolttoaineiden vaikutuksista metsien hiilivarastoihin.

UPM ja WWF Suomi sitoutuvat myös kehittämään FSC-standardia edelleen ja edistämään sen luotettavuutta ja käyttöä Suomessa.

”UPM:n pyrkimyksenä on viestiä puupohjaisten biopolttoaineiden mahdollisuuksista sekä kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä uusille sidosryhmille, jotka ovat mukana vaikuttamassa liikennepolttoaineita valmistavalla sektorilla. Biopolttoaineiden sertifiointi, kestävä metsätalous sekä metsäsertifikaatit ovat ensisijainen keino edistää vastuullista biopolttoainetuotantoa ja toimitusketjun hallintaa”, kertoo UPM:n biopolttoaineiden myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Sari Mannonen.

Lue WWF Suomen ja UPM:n dialogipaperi kokonaan: WWF Suomi ja UPM: Puupohjaiset nestemäiset biopolttoaineet: dialogi ja toimenpiteet