Örön linnakesaarella talkoillaan – alue on perhosten suojelun ”kuuma piste”

Örön tsaarinaikainen linnakesaari avautui tänä vuonna suurelle yleisölle. Saaren elinympäristöt, kuten nummet, hiekkaiset kedot ja harvapuustoiset savannimaiset paahdemänniköt, ovat elättäneet jo kauan maamme arvokkainta hyönteislajistoa. WWF:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen järjestämällä talkooleirillä suojellaan lajeja hoitamalla niiden elinympäristöjä.

Örö on Suomen tärkein kohde perhosten suojelussa. Örössä on tavattu yli 100 uhanalaista ja 140 silmälläpidettävää perhoslajia.

”Örö oli vuosisatoja laidunsaarena ja sen jälkeen sadan vuoden ajan puolustusvoimien käytössä. Pitkään jatkunut karjanpito ja harjoitustoiminnan aiheuttama mylläys ovat ylläpitäneet saarella avoimia elinympäristöjä ja niissä eläviä perhosia. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana metsittyminen ja katajien lisääntyminen ovat kuitenkin päässeet vauhtiin, joten nyt on korkea aika avata umpeenkasvaneet elinympäristöt ja turvata siten saaren poikkeuksellisen arvokkaan lajiston säilyminen jatkossakin”, Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Esko Tainio sanoo.

Örön talkooleirillä raivataan etenkin katajikoita ja mäntyjä.

”Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinnemaisemissa, jotka ovat syntyneet perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen seurauksena. WWF:n talkooleireillä tehdään konkreettista luonnonsuojelutyötä ja pyritään auttamaan näitä lajeja”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

WWF on järjestänyt talkooleirejä jo vuodesta 1977 lähtien. Örössä talkoillaan nyt ensimmäistä kertaa.

”Talkooleireillä korostuu yhteisöllisyys. Kovaan työhön, hyvään tunnelmaan ja kauniisiin maisemiin voi näköjään myös jäädä koukkuun, sillä monet vapaaehtoisemme osallistuvat leireille vuosi vuoden jälkeen”, Tolvanen sanoo.

Örön talkooleiri päättyy 8. elokuuta. Talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa Paahde-LIFE-hanketta.

Lisätiedot:
Esko Tainio, suunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, 040 538 1637
Petteri Tolvanen, ohjelmapäällikkö, WWF, 0400 168 939

Paahde LIFE -hanke
Örön talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Paahde-LIFE -hanketta, jossa tehdään töitä 69 Natura 2000 -alueella ympäri Suomea paahteisten ja aikanaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien hyväksi. Lisätietoja hankkeesta: www.metsa.fi/paahdelife

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi.
WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Paahde