Testamentin voi tehdä myös luonnolle

Ympäristöjärjestö WWF:n saamien testamenttilahjoitusten määrä on viime vuosina lisääntynyt. Vaikka testamenttilahjoittaminen on Suomessa vieläkin melko satunnaista moneen muuhun maahan verrattuna, yhä useampi suomalainen jättää perintönsä tai osan siitä esimerkiksi luonnonsuojeluun.

”Moni kokee testamentin tekemisen vaikeaksi ja kaukaiseksi asiaksi. Sen laatiminen voi kuitenkin olla tapa varmistaa omien arvojen mukaisen toiminnan jatkuminen kuoleman jälkeenkin”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Esimerkiksi WWF:n kummi Päivi Soltin laati miehensä kanssa yli kymmenen vuotta sitten testamentin, jonka mukaan heidän perinnöllään tuetaan metsien suojelua WWF:n Perintömetsän perustamisen kautta. Soltin kertoo, että luonto on antanut hänelle ja hänen miehelleen paljon. Nyt he haluavat palauttaa jotain myös takaisin luonnolle.

”Koska alkuperäiskorvet alkavat olla jo uhanalaisia, haluamme tarjota myös tuleville sukupolville mahdollisuuden kokea jotain sanoinkuvaamattoman ihanaa eli rauhoitetun ja luonnontilaisen metsän, jossa myös eläimet ja varsinkin sudet saavat elää rauhassa.”

WWF:lle on testamentattu niin rahaa kuin asuntoja ja irtaimistoakin.

”Moni saattaa ajatella, että vain hyvin varakkaat ihmiset tekevät testamenttilahjoituksia. Mielikuva ei pidä paikkaansa; pienikin lahjoitus tukee työtämme, eikä testamentin tekeminen ole monimutkaista”, sanoo Liisa Rohweder.

Jokainen täysi-ikäinen voi päättää perintönsä jakamisesta testamentilla. Jos serkkuja lähempiä sukulaisia ei ole eikä testamenttia ole laadittu, siirtyy jälkeenjäävä omaisuus valtiolle. Testamentti voi olla myös osa omaisuudesta ja testamentin laatijalla on täysi oikeus peruuttaa tai muuttaa testamenttiaan milloin hyvänsä. Yleishyödylliseen toimintaan testamentatusta omaisuudesta ei makseta lahja- eikä perintöveroa.

Tänään vietetään kansainvälistä Legacy Day -päivää. Siihen osallistuu maailmanlaajuisesti yli 1000 hyväntekeväisyysjärjestöä. Päivän tehtävänä on nostaa testamenttilahjoittamista laajemmin esille.

”WWF on ollut olemassa jo yli 50 vuotta, ja Suomessakin yli 40 vuotta. Työmme on pitkäjänteistä ja vakaata, ja perinnön jättävä henkilö voi luottaa siihen, että hänen testamentissa ilmaisemansa tahto toteutuu kauttamme. Jos emme tee työtä, johon testamentti on kohdistettu, kieltäydymme testamentista”, painottaa pääsihteeri Liisa Rohweder.

Lisätiedot:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, 040 840 7461