WWF haastaa eläkerahastot, pankit ja vakuutusyhtiöt julkistamaan sijoitustensa hiilijalanjäljet

WWF haastaa instituutionaaliset sijoittajat laskemaan sijoitustensa hiilijalanjäljen ja julkistamaan tuloksen. Hiilikuplan puhkeamisen vaaraan varaudutaan jo maailmalla – nyt myös suomalaisten sijoittajien on mahdollista osoittaa, että ne ottavat hiiliriskin vakavasti. 

WWF on lähettänyt haasteen tänään 18 Suomessa toimivalle eläkerahastolle, pankille ja vakuutusyhtiölle. Suomalaisista sijoittajista OP ja Ilmarinen ovat jo julkaisseet sijoitustensa tai tuotteidensa hiilijalanjälkiä. Nordean varallisuudenhoito on allekirjoittanut Montréal Pledge -sitoumuksen ja aikoo poistaa 28 kivihiiliyhtiötä sijoitussalkuistaan. Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy on hakenut jäseneksi kansainväliseen Portfolio Decarbonization Coalition -verkostoon, jonka tavoitteena on saada sijoittajat pienentämään hiilijalanjälkeään.

”Nyt muillakin suomalaisilla institutionaalisilla sijoittajilla on mahdollisuus osoittaa, että ne ottavat hiiliriskin vakavasti ja kykenevät suunnittelemaan sijoitusstrategiaansa pitkällä aikavälillä”, toteaa WWF Suomen ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

Noin 60–80 prosenttia maailman tunnetuista fossiilisista polttoainevarannoista täytyy jättää käyttämättä, mikäli maapallon keskilämpötilan nousu mielitään pitää alle kahdessa asteessa. Huomattava osuus fossiilienergiayhtiöiden varallisuudesta voi muuttua arvottomaksi. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi perinteisesti turvallisina sijoituskohteina pidettyjen öljy-yhtiöiden markkina-arvoon. Hiilikuplassa piilevät riskit on syytä arvioida huolella.

”Pariisin ilmastokokouksen kirvoittaman Montréal Pledge -sitoumuksen allekirjoittaminen on yksi konkreettinen tapa, jolla voi osoittaa olevansa vastuullisten sijoittajien etujoukossa. Muutkin sijoitusten hiilijalanjäljen selvittämiseen liittyvät aloitteet ovat tervetulleita”, Kolle sanoo.

WWF tekee yhteenvedon suomalaisten institutionaalisten sijoittajien hiilijalanjälkisitoumuksista ennen loppuvuonna järjestettävää Pariisin ilmastokokousta.

Lisätietoja:
ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF Suomi, p. 050 591 3072, [email protected]
Kuinka suuri on sijoitustesi hiiliriski? -haaste: http://wwf.fi/mediabank/7709.pdf

Lista yrityksistä, joille haaste lähetettiin:
Aktia
Danske Bank
Elo
Fennia
Handelsbanken
If
Ilmarinen
Keva
LähiTapiola
Mandatum Life
Nordea rahastoyhtiö
OP
Pohjantähti
POP
Sampo Oyj
Säästöpankkiryhmä
Varma
Valtion eläkerahasto (VER)

Tiedoksi toimituksille:
Montréal Carbon Pledge julistettiin Montréalissa Kanadassa syyskuussa 2014. Montréal Pledgen tavoitteena on sitouttaa vuosittaiseen hiilijalanjäljen raportointiin kolmen biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta sijoitusvarallisuutta ennen joulukuussa järjestettävää Pariisin ilmastokokousta. www.montrealpledge.org