Löytyykö Suomesta Pohjoismaiden ja Baltian lupaavin cleantech-innovaatio?

Nordic Cleantech Open -kilpailu etsii jälleen Pohjoismaiden ja Baltian alueen lupaavimpia cleantech-alan yrityksiä. Kisaan osallistuvat suomalaiset yritykset voivat samalla liittyä WWF:n Climate Solver -verkostoon, joka kerää yhteen ilmastonmuutosta hillitseviä ja puhtaan energian laajamittaista käyttöä edistäviä tuotteita ja palveluita.

Kisaan voivat osallistua cleantech-alan startup-yritykset, jotka ovat saaneet alle 750 000 euroa yksityistä, ulkoista rahoitusta. Kaikki osallistujat saavat arvion liiketoimintamallistaan.

“Suomessa osataan tuottaa innovaatioita, mutta niiden kaupallistaminen on haastavaa. Kilpailu tarjoaa kotimaisille yrityksille mahdollisuuden esitellä tuotteitaan kansainvälisille sijoittajille ja saada palautetta oman toimintansa kehittämiseen”, kannustaa WWF Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

Kilpailun hakuaika päättyy 13. joulukuuta. Tuomaristo seuloo hakijoista 25 lupaavinta yritystä, joiden joukosta valitaan voittaja. Nordic Cleantech Open -kilpailu järjestetään nyt viidettä kertaa.

Suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus liittyä WWF:n Climate Solver -verkostoon

Ilmastotieteen mukaan päästöjä on leikattava radikaalisti ja nopeasti, jotta ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset voidaan välttää. Tästä huolimatta suurin osa maailmanlaajuisista energia-investoinneista kohdistuu fossiilisiin energialähteisiin. Samaan aikaan rahoituksen puute on pullonkaula uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen keskittyvien yritysten kehittymiselle.

Kisaan osallistuvilla suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus liittyä WWF:n Climate Solver -verkostoon, jos ne täyttävät verkostoon pääsyn kriteerit. Verkoston tavoitteena on edistää hiilidioksidipäästöjä leikkaavien ja energian saatavuutta parantavien teknologioiden kehitystä ja laajamittaista käyttöönottoa. Climate Solver käynnistettiin Ruotsissa vuonna 2008. Sittemmin se on levinnyt muun muassa Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Afrikkaan. Lisätietoa WWF:n Climate Solver -verkostosta: www.nordiccleantechopen.com/wwf-climate-solver/.

“Cleantech-liiketoimintamallit ovat jo todellisuutta, mutta ne tarvitsevat lopullisen läpimurron. WWF:n Climate Solver tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada kansainvälistä näkyvyyttä ja uskottavuutta ilmastoteknologioiden edelläkävijöinä”, sanoo WWF Suomen ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

Yritykset vaativat tieteeseen perustuvia päästövähennyksiä

Lähestyvä Pariisin ilmastokokous on saanut myös yritysmaailman korottamaan ääntään tiukemman ilmastopolitiikan puolesta. WWF:n Climate Solver- yritykset ovat vaatineet maailman hallituksia, sijoittajia ja monikansallisia yrityksiä ottamaan käyttöön päästövähennystavoitteet, jotka perustuvat tieteen asettamaan vaatimustasoon. Marraskuussa julkaisemassaan vetoomuksessa yritykset kehottavat maailman johtajia jättämään fossiilisen energian aikakauden taakseen niin pian kuin mahdollista.

Suomalaisista yrityksistä vetoomuksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi älypuutarhoja tekevä Plantui sekä IT-ratkaisuja aines- ja energiapuun hankinta- ja logistiikkaprosesseihin tarjoava MHG Systems Oy.

Lisätietoja:

Nordic Cleantech Open -kilpailun osallistumisohjeet ja -kriteerit (englanniksi): http://www.nordiccleantechopen.com/

Lisätietoa WWF:n Climate Solver -verkostosta ja valintakriteerit (englanniksi): http://www.nordiccleantechopen.com/wwf-climate-solver/

Yritysten vetoomus päästövähennysten puolesta (englanniksi): http://climatesolver.org/EntrepreneursCallToAction

Ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072, [email protected]