Suomen kansallisomaisuuden kohtalo hämärän peitossa

WWF kritisoi metsähallituslain uudistusta. Lakiluonnoksessa valtion metsien ja vesien taloudellinen hyödyntäminen asetetaan luonto- ja virkistysarvojen turvaamisen edelle. Lain valmistelua vaivanneesta avoimuuden puutteesta kertoo puolestaan se, että lausuntokierros päätettiin järjestää vasta kovan julkisen paineen jälkeen.

Suomen kansallisomaisuudesta vastaavaa Metsähallitusta ollaan muokkaamassa uuteen uskoon, mikä on syksyn mittaan kirvoittanut runsaasti kritiikkiä monilta ympäristö-, ulkoilu- ja kansalaisjärjestöiltä.

”Metsähallituslain uudistuksessa kansallisomaisuutemme hallinnointia ollaan muuttamassa tavalla, jonka perusteet ja tavoitteet jäävät monilta osin hämärän peittoon”, WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Tällä hetkellä Metsähallitus on jaettu kahteen eri tulosalueeseen, joista toisen tehtävänä on tuottaa taloudellista voittoa, toisen ei. Jälkimmäisen tulosalueen, eli Metsähallituksen luontopalvelujen, vastuulle kuuluu muun muassa kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä valtion retkeilyalueiden hoito ja valtion yleisten vesialueiden hallinta.

”Nyt ehdotettavan muutoksen isoin ongelma on se, että valtavaa osaa luontopalveluiden hallinnassa olevista alueista ollaan siirtämässä siltä pois. Luontopalveluiden hallinnasta otettaviin alueisiin kuuluisi muun muassa lähes kolme miljoonaa hehtaaria valtion yleisiä vesistöjä. Näille alueille ei asetettaisi tässä vaiheessa suoria tuottovaatimuksia. Silti huoleen on aihetta, sillä jatkossa alueet voitaisiin ottaa nykyistä helpommin talouskäyttöön. Myös valtion retkeilyalueet on siirrettävä julkisten hallintotehtävien eli luontopalveluiden taseeseen”, Tolvanen sanoo.

Poliitikot ja virkamiehet ovat perustelleet metsähallituslain uudistusta niin sanotuilla kilpailuneutraliteettivaatimuksilla, jotka ovat EU:n määräämiä.

”Missään ei kuitenkaan vaadita, että alueita pitäisi siirtää pois luontopalveluiden hallinnasta. Tällaista muutosta ei vaadi kukaan, eikä järjestöille tai kansalaisille ole kerrottu miksi se tehdään”, Tolvanen sanoo.

Metsähallitus hallinnoi noin kolmannesta maamme pinta-alasta. Metsähallituksen tehtävänä on taata, että sen hallinnoimat alueet tarjoavat suomalaiselle yhteiskunnalle suurimman mahdollisen hyödyn.

”Uudessa lakiluonnoksessa painotetaan liiaksi valtion hallussa olevien luonnonvarojen suoraa taloudellista hyödyntämistä tai ainakin mahdollisuutta siihen. Kuitenkin myös luonnon monimuotoisuuden suojelu on taloudellisesti kannattavaa: valtion maiden ja vesien tarjoamat hyödyt ovat niin ihmisten hyvinvoinnin kuin luontomatkailunkin edellytyksiä, ja esimerkiksi kansallispuistojen rakenteisiin sijoitettu euro tuottaa tutkitusti kymmenen euroa paikallistalouteen”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Luonnoksen valmisteluvaiheessa oli kaavailuja, että julkisten hallintotehtävien ohjaus siirtyisi pois ympäristöministeriöltä.

”On hyvää ja tärkeää, että luonnoksessa hallintotehtävien ohjaus säilytettäisiin ympäristöministeriöllä”, Rohweder sanoo.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, 040 840 7461, [email protected], @LiisaRohweder

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, 0400 168 939, [email protected], @PetteriTolvanen

http://wwf.fi/mediabank/7918.pdf