WWF ilmastosopimusluonnoksesta: Valtiot sitoutuneet tieteen vaatimiin ilmastotoimiin

YK:n ilmastokokouksessa julkaistiin lauantai-iltapäivänä uuden, kansainvälisen ilmastosopimuksen luonnos. WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle kommentoi luonnoksen sisältöä Pariisista seuraavasti.

“Sopimukseen on sisällytetty tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta reilusti alle kahden asteen. Tekstissä viitataan myös 1,5 asteen tavoitteeseen. Tämä on selkeä viesti siitä, että valtiot ovat sitoutuneet tieteen vaatimiin ilmastoimiin. Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja, jotta lämpötilatavoitteet saavutetaan: päästöjä on vähennettävä ja ilmastorahoitusta lisättävä.

Sopimus mahdollistaa toimenpiteiden tarkastelun jo vuonna 2018. Valtioiden lupaamia päästövähennyksiä on tarkasteltava – ja tarvittaessa lisättävä – jo tuolloin. Rahoitusta ja päästövähennyslupauksia on lisättävä oikeudenmukaisesti ennen vuotta 2020, jotta pitkän aikavälin tavoite voidaan saavuttaa.

Sopimus antaa valtioille mahdollisuuden lisätä tulevaisuudessa omia ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä, samoin kuin ilmastorahoitusta. Tämä on ensisijaisen tärkeää.

Huolestuttavaa on, ettei sopimus takaa apua köyhille ja haavoittuville ihmisille heille, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen välittömistä seurauksista.”

Lisätietoja:
ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle (osallistuu ilmastokokoukseen), WWF, p. +358 50 591 3072, [email protected], Twitter: @KaarinaKolle

www.wwf.fi/pariisi

12.12.2015 julkaistu ilmastosopimusluonnos (englanniksi): http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf