Apukinoksia saimaannorpille tehdään taas: tavoitteena kaikille kuuteille syntymäpesä

Metsähallitus, WWF Suomi, Itä-Suomen yliopisto ja vapaaehtoiset tekevät tänäkin talvena apukinoksia saimaannorpan pesinnän avuksi, sillä lumitilanne Saimaan jäällä on pesien kannalta paikoin heikko.

”Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla alueilla olisi pesintään sopivia kinoksia, jotta jokainen poikanen saisi syntyä kestävän pesän suojaan eikä avoimelle jäälle”, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila.

Työ tehdään osana saimaannorppa-LIFE -hanketta yhteistyössä alueensa tuntevien paikallisten vapaaehtoisten sekä WWF:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

”Vaikka nyt tammikuussa on ollut kovia pakkasia, talvien lämpeneminen ilmastonmuutoksen myötä on yhä kasvava uhka saimaannorpan tulevaisuudelle. On hienoa, että ihminen voi kinoksia kasaamalla helpottaa kuuttien selviytymistä. Samalla tulisi muistaa, ettei norppien auttaminen edellytä kolaan tarttumista. Hyvä keino kantaa kortensa kekoon on olla kalastamatta verkoilla”, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF:stä.

Lunta ei ole Saimaan kaikilla alueilla tarpeeksi ja se on puuterimaista, mikä sopii huonosti pesäntekoon. Koska ennusteet eivät myöskään lupaa lumisadetta seuraavan 15 vuorokauden aikana, päätettiin ryhtyä jälleen apukinosten tekoon. Tarkistetut kinokset ovat olleet hieman liian matalia pesintään. Tyypillinen pesäpaikkojen rantakinos oli viime viikonvaihteessa vain 20–50 cm paksu, kun norppa tarvitsee noin metrin paksuisen pesäkinoksen. Saimaannorpan pesien tulisi olla valmiina hyvissä ajoin ennen noin 15. helmikuuta alkavaa synnytysjaksoa.

Metsähallituksen luontopalvelut koordinoi hanketta jonka toteuttamiseen sillä on ELY-keskusten luvat. Apukinokset sijoitetaan aiempien pesimähavaintojen perusteella luontaisille kinospaikoille. Omin päin ei kinoksia pidä lähteä kolaamaan eikä norppia saa houkutella pesimään esimerkiksi kesämökkien lähelle.

Apukinoksista jo suuri hyöty aiemmin

Toiminta on osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta, jonka myötä apukinosten käyttö suojelutoimena aloitettiin huonona lumitalvena 2014. Yli 140 vapaaehtoista ja noin 30 palkallista työntekijää urakoi yhteensä 240 apukinosta, ja norpat ottivat ne hyvin vastaan: kevään 2014 pesälaskennoissa arvioitiin, että kuuteista yli 90 % oli syntynyt apukinoksiin. Myös viime vuonna apukinoksia tarvittiin.

Lisätietoja:
Metsähallitus:
Apukinokset ja Saimaannorppa-LIFE-hanke: suojelubiologi Miina Auttila, puh. 040 637 6324; [email protected]
Saimaannorppakannan seuranta: ylitarkastaja Tero Sipilä; puh. 0400 659 668 ; [email protected]
WWF:
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, 0400 168 939