Euroopan parlamentin selvä enemmistö äänesti EU:n luonnonsuojelun puolesta

Ylivoimainen enemmistö europarlamentaarikoista antoi tänään äänestyksessä tukensa EU:n luonnonsuojelulainsäädännölle. Lähes kaikki EU-parlamentin jäsenet haluavat, että lintu- ja luontodirektiivit säilytetään nykyisellään. Samalle he vaativat, että direktiivit pantaisiin jäsenmaissa toimeen nykyistä paremmin.

Äänestys liittyi EU:n biodiversiteettistrategian toteutuksen puolivälin arviointiraporttiin. Strategian tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen 2020 mennessä.

Täyden tuen saaneessa raportissa EU-parlamentti toteaa, että lintu- ja luontodirektiivien avaaminen johtaisi luonnonsuojelulainsäädännön ja sen rahoituksen heikkenemiseen ja vaikuttaisi kielteisesti niin luontoon, ihmisiin kuin elinkeinoihinkin. Direktiivit ovat parlamentin mielestä myöskin nykyisellään niin joustavia, että taloudellisen kehityksen ja luonnonsuojelun yhteensovittaminen on mahdollista.

“On hienoa, että EU-parlamentti on kuunnellut niitä yli puolta miljoonaa EU:n luonnonsuojelusäädöksiä puolustavaa kansalaistaan, jotka vetosivat viime kesänä EU:iin. Myös useiden EU-maiden hallitukset ilmoittivat komissiolle puoltavansa nykyisiä lintu- ja luontodirektiivejä. Suomi ei ole näin tehnyt, mutta voisi vielä liittyä joukkoon”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

”Komissio voisi nyt lopettaa tämän asian setvimisen, ja keskittyä parlamentin ja kansalaisten toiveiden mukaisesti luonnonsuojelun entistä parempaan toteuttamiseen EU:n alueella.”

WWF ja muut ympäristöjärjestöt keräsivät kesällä 2015 kansalaisten nimiä vetoomukseen EU:n luonnonsuojelun puolesta.

Lisätiedot:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen
p.040 585 0020