WWF vetoaa UPM:ään, jotta Ärjänsaaren hakkuita ei toteutettaisi

Metsäyhtiö UPM järjestää Ärjänsaaren hakkuista keskiviikkona 3.2.2016 kello 18.00 avoimen keskustelutilaisuuden Kajaanin kaupunginkirjastossa. Mukaan on kutsuttu ympäristöjärjestö WWF.

WWF:n edustajat eivät pysty saapumaan paikalle, mutta järjestö on lähettänyt UPM:lle asiaa koskevan viestin. Seuraavassa median käyttöön sitaatteja tästä vetoomuksesta:

”Hallitusohjelmassa tavoitellaan hakkuiden roimaa lisäystä samalla, kun luonnonsuojelurahoitusta leikattiin rajusti. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa yhtiöiden rooli, erityisesti omien maidensa kohdalla, on koko metsätalouden hyväksyttävyyden kannalta ratkaisevassa asemassa. Jokaisen toimijan tulee tehdä kaikkensa, jotta metsätalouden harjoittamisesta ei syntyisi konflikteja”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Ärjän kaltaisten luonnoltaan ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden kohteiden hakkuut koettelevat koko biotalouden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Hakkuut hävittävät alkuperäisluontoa ja heikentävät virkistysarvoja. Paikoin jopa 100-200 -vuotias puusto on nopeasti kaadettu, mutta uutta vastaavaa ei saada ihmisiässä.”

”Vetoamme UPM:ään, että nyt kun luonnonsuojelun rahoitus on jäissä, arvokkaat kohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Hakkuita voi lykätä, mutta tehtyä hakkuuta ei voi perua”, Liisa Rohweder summaa.

Lisätiedot:
pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, p. 040 840 7461

WWF:n vetoomus UPM:lle Ärjän hakkuiden lopettamiseksi (3.2.2016, pdf-tiedosto)