Mietintö metsähallituslaista ei poistanut kaikkia huolia

Maa- ja metsätalousvaliokunnan eilinen metsähallituslain muutosta koskenut mietintö ei ympäristöjärjestö WWF:n mukaan ollut luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön kannalta niin huono kuin pelättiin. Lakiesitykseen jäi kuitenkin edelleen vakavia epäkohtia. Se muun muassa mahdollistaisi yleisten vesialueiden ottamisen talouskäyttöön entistä helpommin.

”Valitettavasti lakiesitys sisältää edelleen muun muassa valtion valtavien yleisvesialueiden siirtämisen uudistuksen myötä perustettavaan niin sanottuun kolmanteen taseeseen”, kommentoi WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Vaikka tälle uudelle kolmannelle taseelle ei aseteta tuottovaatimusta, on se silti turha ja merkittävä heikennys nykytilanteeseen verrattuna, koska se voi mahdollistaa alueiden ottamisen luonto- ja virkistysarvoja heikentävään talouskäyttöön entistä helpommin.”

Tällä hetkellä Metsähallitus, joka hallinnoi valtion omistamia metsä- ja vesialueita, on jaettu kahteen eri tulosalueeseen. Toisen tehtävänä on tuottaa taloudellista voittoa, ja toinen on muun muassa kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita hoitava luontopalvelut-yksikkö. Valtion yleisten vesialueiden hallinta on kuulunut tähän asti Metsähallituksen luontopalveluiden vastuulle.

Poliitikot ja virkamiehet ovat perustelleet metsähallituslain uudistusta niin sanotuilla kilpailuneutraliteettivaatimuksilla, jotka ovat EU:n määräämiä.

”Kukaan ei ole vaatimassa Suomea siirtämään alueita pois luontopalveluiden hallinnasta. Järjestöille tai kansalaisille ei ole myöskään kerrottu, miksi tällaista nyt ehdotetaan”, Rohweder sanoo.

Lakiesitys etenee nyt pikaisesti eduskunnan täysistuntokäsittelyyn, koska hallituksen tavoitteena on saada uusi laki voimaan huhtikuun puoliväliin mennessä.

”Vaadimme, että eduskunta luopuu uuden kolmannen taseen perustamisesta ja palauttaa sinne siirrettäviksi suunnitellut alueet nykyiseen tapaan luontopalveluiden hallintaan. Lisäksi valtion retkeilyalueet tulisi siirtää luontopalveluiden taseeseen, kuten olemme lakiesitystä kommentoidessamme esittäneet”, pääsihteeri Rohweder sanoo.

WWF kiittää kaikkia niitä kymmeniä tuhansia kansalaisia, jotka ovat tehneet aktiivista vaikuttamistyötä metsähallituslain haitallisten muutosten estämiseksi.