Suomalaisia yrityksiä valittiin ensimmäistä kertaa WWF:n Climate Solver -verkostoon

Sähköautoja vuokraava EkoRent, kuitua tekstiilijätteestä valmistava Infinited Fiber Company ja älykkäitä aurinkosähköjärjestelmiä toimittava Solnet Green Energy on valittu ensimmäisinä suomalaisina yrityksinä WWF:n Climate Solver -verkostoon. Pohjoismaisten cleantech-innovaatioiden avulla voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä seuraavan vuosikymmenen aikana peräti kaikkien Pohjoismaiden vuosipäästöjen verran.

WWF valitsi Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta Climate Solver -verkostoon nyt yhteensä 12 cleantech-alan kasvuyritystä, joilla on parhaat mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta. Suomesta mukaan valitut yritykset ovat keskenään erilaisia, mutta niitä yhdistää edelläkävijyys omalla toimialallaan.

”Sähköautojen yhteiskäyttöpalvelu luo todeksi visiota tulevaisuudesta, jossa liikenne on sähköistetty ja autoa käytetään vain tarvittaessa. Kuitujen kierrätys on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, ja aurinkopaneelimarkkinoiltakin löytyy nokkelimmille suomalaisille toimijoille sopiva kolo”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Muiden verkostoon valittujen pohjoismaisten yritysten innovaatioilla voidaan esimerkiksi vähentää elintarvikkeiden toimitusketjun hukkaenergiaa, muuntaa aavikoita maatalousalueiksi, tuottaa energiatehokkaita suihkuja ja kehittää lämmön talteenottoa sähköntuotannossa.

Jos nyt mukaan liittyneiden pohjoismaisten yritysten innovaatiot otettaisiin laajamittaiseen käyttöön, voitaisiin kasvihuonekaasupäästöjä vähentää jopa 247 miljoonaa tonnia. Ilmastohyötyjen mittakaavaa havainnollistaa arvio Pohjoismaiden vuosipäästöistä vuodelta 2010; ne olivat 249 miljoonaa tonnia. Arviolta 48 miljoonaa ihmistä voisi nousta samaisten innovaatioiden avulla energiaköyhyydestä.

Pohjoismaiden pellepelottomat voivat ratkaista globaalit ympäristöongelmat

Verkostoon valittiin nyt ensimmäistä kertaa suomalaisia, tanskalaisia ja norjalaisia yrityksiä. Valinnassa painotettiin erityisesti yritysten mahdollisuutta edistää kestävän kehityksen tavoitteita päästöjen vähentämiseksi ja energiansaannin turvaamista maailman köyhimmille ihmisille.

”Toivomme, että Pohjoismaihin kehittyisi innovaatioiden Piilaakso, jossa uudet teknologiat syntyvät, kehittyvät ja lähtevät maailmalle. Näin ne voisivat edistää tehokkaasti kansainvälisiä ilmasto- ja kehitystavoitteita”, Liisa Rohweder sanoo.

Vastikään allekirjoitettu Pariisin sopimus sinetöi globaalin energiamurroksen. Tähän tarvitaan sekä uusia innovaatioita että kotimarkkinoiden vauhdittamista. Pohjoismaat ovat pullollaan varhaisen vaiheen innovaatioita ilmastokriisin ratkaisemiseksi, muttamonet cleantech-alan start up -yritykset jäävät lähtökuoppiinsa. Puutteelliset kannustimet, kuten toimimaton päästökauppa ja heikot puhtaiden ratkaisujen tukimekanismit, ja verrattain pienet kotimarkkinat hankaloittavat riittävän laajan asiakaskunnan syntyä. Näitä tarvittaisiin kipeästi sijoittajien houkuttelemiseksi.

“Jotta voimme pitää maapallon lämpenemisen 1,5 asteessa, on muutosta nopeutettava. Tavoite tuottaa kotimainen energia 100-prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä jouduttaisi kotimarkkinoiden syntymistä ja ratkaisujen ottamista laajamittaisemmin käyttöön”, Liisa Rohweder sanoo.

Maailmanlaajuisten ympäristöhaasteiden ratkaiseminen voi parhaimmillaan olla tuottavaa liiketoimintaa. Erityisesti infrastruktuuriin ja energiajärjestelmiin investoidaan seuraavan 15 vuoden aikana arviolta 90 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tämä on 63-kertainen määrä Pohjoismaiden BKT:hen verrattuna. Maailmanpankin arvion mukaan cleantechin markkina-arvo kehitysmaissa on 15 valikoidulla toimialalla seuraavan vuosikymmenen aikana noin 6400 miljardia – 4-5 kertaa Pohjoismaiden BKT:n verran.

WWF:n Climate Solver -verkostoon valitut pohjoismaiset yritykset:

Suomi
– EkoRent: täyssähköautojen tuntivuokrausta sekä yhteiskäyttöpalvelua
– Infinited Fiber Company: kuituja tekstiilijätteistä
– Solnet Green Energy: älykkäitä aurinkosähköratkaisuja

Norja
– Desert Control: aavikoita maatalousmaaksi
– Viva Labs: älykkäitä ratkaisuja kotien energiankäytön vähentämiseksi
– Meshcrafts: sovellusalusta sähköautojen vapaiden latauspisteiden löytämiseksi

Tanska
– Fresh.Land: ruoantuotannon toimitusketjun hukkaenergian vähentäminen
– EyeCular Technologies: innovatiivisia ja tehokkaita lämmitysteknologioita
– Suntherm: aurinkoenergian varastointia

Ruotsi
– Trine: aurinkoenergiaa joukkorahoituksella kehittyvien maiden maaseudulla
– Climeon: alhaisen lämpötilan lämpövoiman muuttaminen sähköksi
– Orbital Systems: suihkussa käytettävän veden ja energian kierrätys

Yritykset palkitaan 18.–19.5. Malmössä Ruotsissa kansainvälisessä Nordic Cleantech Open -tapahtumassa.

Lisätietoja:

ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072, [email protected]
toimitusjohtaja Juha Suojanen, EkoRent, p. 040 707 1091, [email protected]
toimitusjohtaja Petri Alava, Infinited Fiber Company, p. 050 14 83, [email protected]
perustajaosakas Arttur Kulvik, Solnet Green Energy, p. 050 342 7719, [email protected]

Suomalaisyritysten esittelyt (pdf-tiedostot, englanniksi):
EkoRent
Infinited Fiber Company

Solnet Green Energy

Tietoa WWF:n Climate Solver -verkostosta

– WWF:n Climate Solver -verkoston tavoitteena on edistää hiilidioksidipäästöjä leikkaavien ja energian saatavuutta parantavien teknologioiden kehitystä ja laajamittaista käyttöönottoa. Climate Solver käynnistettiin Ruotsissa vuonna 2008. Sittemmin se on levinnyt muun muassa Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Afrikkaan. Mukana on nyt jo yli 70 yritystä.
– Lisätietoa WWF:n pohjoismaisesta Climate Solver -verkostosta (englanniksi): www.nordiccleantechopen.com/wwf-climate-solver/
– Lisätietoa WWF:n Climate Solver -verkostosta (englanniksi): www.climatesolver.org

Sinua saattaa kiinnostaa