WWF heittää haasteen metsänomistajille ja metsäammattilaisille

WWF julkaisi 10. toukokuuta Metsänhoito-oppaan ja haastaa nyt metsänomistajat sekä metsäammattilaiset ottamaan sen keinoja käyttöönsä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsäluonto elpyy, kun sille annetaan mahdollisuus.

WWF haastaa metsänomistajat ja metsäammattilaiset turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta. Metsähaaste on yksinkertainen: metsänomistajan tai metsäyrityksen tulee tutustua WWF:n Metsänhoito-oppaaseen ja toteuttaa sen keinoja metsänkäsittelyssä.

”Metsänomistaja voi lähteä haasteeseen mukaan, omisti hän metsää sitten satoja hehtaareja tai mökkitontin verran. Metsäluonto on ahdingossa, mutta se elpyy, kun sille annetaan mahdollisuus. Jo lahopuun jättäminen auttaa luontoa”, WWF Suomen metsäasiantuntija Annukka Valkeapää sanoo.

WWF:n Metsähaasteessa mukana olevat yritykset sitoutuvat tarjoamaan Metsänhoito-oppaan mukaista metsänkäsittelyä metsänomistajan niin pyytäessä.

”Metsähaaste auttaa metsänomistajia valitsemaan yhteistyökumppaninsa sillä perusteella, kuinka toimijat osaavat vastata metsänomistajan tahtoon monimuotoisuuteen liittyen. Näin kuka tahansa metsänomistaja voi vaikuttaa oman metsänsä luontoarvoihin tuotosta suuremmin tinkimättä”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Metsäalan toimijoista Metsähaasteeseen ovat lähteneet jo mukaan esimerkiksi Innofor, Metsäpalvelu Arvometsä, Metsä Group, MHG Systems, Stora Enso sekä Yhteismetsä Tuohi. Lisäksi kymmenet yksityiset metsänomistajat ovat ottaneet WWF:n haasteen vastaan.

”On hienoa, että moni on jo tarttunut Metsähaasteeseen. Toivomme, että haaste innostaisi kaikki metsänomistajat ja metsäammattilaiset mukaan turvaamaan metsäluonnon tulevaisuutta”, Rohweder toteaa.

Sadat lajit, joille metsä on koti, ovat kärsineet laajamittaisen metsätalouden takia. WWF julkaisi 10. toukokuuta kestävän metsätalouden asiantuntijaorganisaatio Tapion kanssa yhteistyössä tehdyn WWF:n Metsänhoito-oppaan. Opas tarjoaa metsänomistajille konkreettisia keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi talousmetsissä. Sen avulla metsänomistajan on myös helppo kertoa luonnonhoitoon liittyvistä tavoitteistaan metsänsä käsittelyyn osallistuvalle ammattilaiselle. Opas on tehty Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Katso yritysten perustelut siitä, miksi ne lähtivät mukaan WWF:n Metsähaasteeseen.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, 040 840 7461, [email protected]
Metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, WWF Suomi, 050 305 5086, [email protected]

wwf.fi/metsanhoito-opas

Tiedote Metsänhoito-oppaasta.

Metsänomistaja, ota haaste vastaan!

Metsäammattilainen, ota haaste vastaan!