Havsörnsungar första gången i Finlands nuvarande och forna huvudstad

Havsörnarna fick i år ungefär lika många ungar som senaste år, men för första gången noterades ungar både i Helsingfors och Åbo.

WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp fann denna sommar totalt 421 havsörnsungar. Det är några flera än i fjol men klart färre än rekordåret 2014. Stammen förefaller att ha stabiliserat sig inom havsörnens kärnområden, i landskapet Åland, Egentliga Finland och Kvarken. Också i norra Finland, där nya bon hittats även i nya områden långt från stora städer, har ungproduktionen under de senaste åren hållits på samma nivå.

Havsörnens expansion till inlandet i landets södra delar fick i år en fortsättning, när den första häckningen konstaterades i Päijänne-Tavastland. Den häckningen lyckades dock inte på grund av en storm i början av juni. Ett extraordinärt drag i årets häckningssäsong var att havsörn häckade både i Helsingfors och Åbo. Ingetdera boet kan dock klassificeras som genuint urbant, för båda bona är belägna i städernas skärgård.

”Boet i Helsingfors är mycket väl skyddat, beläget i ett område där markägaren övervakar att paret får häcka i fred”, säger Hannu Ekblom, både havsörnsarbetsgruppens områdesansvarige för Nylands län och den som ringmärkte den halvvuxna örnungen. Ekblom gläds också över det faktum att den ena föräldrafågeln visade sig vara en gammal bekant, för ringarna som den bär avslöjade att han ringmärkt den i Kyrkslätt sju år tidigare.

Också havsörnsboet i Åbo är beläget på en rätt skyddad plats, trots att man från boet kan se ett bostadsområde. I trakten finns havsvikar lämpliga för havsörnens näringssök.

”Det var bara en tidsfråga når Åbo skulle få sitt första havsörnspar. Sannolikt har den också förr häckat på öar inom stadens domäner, före den period då stammen var föremål för förföljelse och inte minst var drabbad av miljögifter”, säger Sami Lyytinen, havsörnsarbetsgruppens områdesansvarige för Egentliga Finland.

WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp efterlyser från allmänheten observationer som tyder på att havsörnen häckar. I synnerhet i inlandet bosätter sig havsörnen i områden som medlemmarna i havsörnsarbetsgruppen inte undersöker utan förhandstips. Enligt Heikki Lokki, havsörnsarbetsgruppens ansvarige för uppföljning, utgör en havsörn som i klorna transporterar byte, en god indikator på att det i området finns en lyckad häckning med ungar i boet. Om gamla havsörnar, med vit stjärtspets, upprepat under sommaren ses i ett område tyder det på att det kan finnas ett bo inom några kilometers radie.

WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp har verkat sedan 1973, då det i hela landet kläcktes endast fem ungar. Tack vare ett framgångsrikt skyddsarbete har havsörnsstammen fåtts att öka och projektet blivit en naturskyddens framgångshistoria.

Iakttagelser om havsörnens häckning kan skickas per epost till [email protected]

Tilläggsuppgifter:

Områdesansvariga
Åland: Torsten Stjernberg, 040 770 5979
Egentliga Finland: Sami Lyytinen, 040 558 6097
Finska viken: Hannu Ekblom, 040 765 3602
Satakunda: Seppo Keränen, 0400 151 353
Kvarken: Juhani Koivusaari, 0400 881 349
Lappland, Bottenviken och Kajanaland: Tuomo Ollila, 0400 241 448

Övriga Finland
Heikki Lokki, ansvarig för uppföljning, 050 552 5422