Talkooleiri Tvärminnessä auttaa luonnon aarteita kukoistamaan

Viikossa saadaan huimasti aikaan luonnon hyväksi, kun talkooleiriläiset niittävät ja raivaavat Långholmenin luonnonsuojelualueella sijaitsevia perinneympäristöjä Hangon Tvärminnessä 9.–16.7. Talkoiden järjestäjinä toimivat WWF ja Metsähallituksen luontopalvelut. Vapaaehtoisten työpanos on tärkeä erityisesti kaikkein uhanalaisimman luontomme hyväksi. Leiri huipentaa myös monivuotisen luonnonhoitohankkeen tulokset.

Niityt, kedot ja hakamaat ovat perinteisiä suomalaisia maisemia, joita tarvitsevat elääkseen monet, nyt jo harvinaisiksi käyneet kasvit sekä perhoset ja muut hyönteiset. Jotta luonnonrikkaus säilyisi, näitä herkkiä perinneympäristöjä on suojeltava katoamasta.

”Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinneympäristöissä. Monien perinneympäristöjen hoito vaatii suurta tarkkuutta ja paljon käsityötä, ja vapaaehtoisten työpanos on aivan äärettömän tärkeää. Tänä vuonna niitämme ja raivaamme Tvärminnessä vanhaa laidunta avoimeksi, jotta saadaan tehtyä tilaa uhanalaisille lajeille”, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula sanoo.

Tvärminnen leirin mahdollistaa Euroopan unionin Luonnonhoito-LIFE-hanke, jonka kautta on saatu jo usean vuoden ajan rahoitusta luonnonhoitotyöhön. Hanke päättyy tänä vuonna.

”Voidaan ajatella, että Luonnonhoito-LIFE-hanke huipentuu nyt Tvärminnessä, sillä kyseessä on hankkeen viimeinen talkooleiri”, kertoo projektipäällikkö Kati Salovaara Metsähallituksesta.

”Kesien 2012–2016 aikana viidellä Luonnonhoito-LIFEn kohteella on järjestetty talkooleirejä yhdessä WWF:n kanssa. Näiden kohteiden kunnostus olisi ollut taloudellisista syistä mahdotonta ilman hankerahoitusta ja lähes 300 talkoolaisen auttavia käsiä”, Salovaara sanoo.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Jussi Nikula, WWF, 040 595 9002, [email protected]
Projektipäällikkö Kati Salovaara, Metsähallitus, 040 753 1137, [email protected]

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Tvärminnen talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa on hoidettu uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Vuoden 2016 lopussa päättyvässä hankkeessa hoidettiin yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.
www.metsa.fi/luonnonhoitolife

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi.
WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Tvärminne_tiedotekuva