WWF: Komission ehdotus päästötavoitteista on riittämätön – porsaanreiät konkreettisten päästövähennysten esteenä

Euroopan komission tänään julkaisema ehdotus EU:n taakanjako- ja LULUCF-sektorien päästötavoitteista ei ympäristöjärjestö WWF:n mielestä ole riittävä, jos globaali lämpötilan nousu aiotaan pitää Pariisin sopimuksen sitoumusten mukaisesti alle 2 celsiusasteessa ja pyrkiä rajoittamaan nousu 1,5 celsiusasteeseen.

Kokonaisuudessaan ehdotuksen sisältämät sektorit kattavat 50 prosenttia Suomen ja keskimäärin 60 prosenttia kaikkien jäsenmaiden kasvihuonekaasupäästöistä. Kunnianhimoisten päästötavoitteiden sijaan ehdotus pitää sisällään joustomekanismin, jonka avulla jäsenmaat voivat jättää tekemättä välttämättömiä päästövähennyksiä, esimerkiksi käymällä kauppaa halvoilla päästöoikeuksilla tai käyttämällä metsien hiilinieluja kompensoidakseen päästöjään.

”Komission ehdotus ei ole ainoastaan täysin eri linjoilla kuin kansainväliset ilmastositoumukset, vaan se pitää sisällään myös porsaanreikiä, joiden avulla jäsenmaat voivat pakoilla konkreettisia päästöleikkauksia”, kommentoi WWF Suomen ilmastovastaava Kaarina Kolle.

”On hämmentävää, että komissio voi näin nopeasti sivuuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet päätöksissään, etenkin kun ilmastokomissaari Arias Cañete on avoimesti vakuuttanut EU:n tähtäävän lämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 celsiusasteeseen.” KOlle lisää.

”Eurooppalaiset haluavat toimintaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Europarlamentaarikoiden ja jäsenmaiden on vastattava tähän vaatimukseen konkreettisilla toimilla, eikä porsaanreikiä täynnä olevalla suunnitelmalla. EU tarvitsee viiden vuoden välein päivitettävän kasvavan kunnianhimon suunnitelman, joka on linjassa Pariisin sopimuksen kanssa”, lisää Kolle.

Lokakuussa 2014 jäsenmaiden pääministerit sopivat päästöjen leikkaamisesta vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, jotta 90-95% päästötavoitteet saavutetaan 2050 mennessä. WWF kritisoi näitä tavoitteita liian heikoiksi vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lisätiedot:
Ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, puh. 050 5913072