Uusi raportti: tiikerin osien laiton kauppa kasvaa edelleen

Tiikerin osilla käytävä laiton kauppa jatkaa kasvuaan. WWF:n ja TRAFFIC:n uuden raportin mukaan vuosina 2000-2015 takavarikoitujen tiikerin osien määrä vastaa arviolta 1755 tiikeriä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viikoittain on kuollut keskimäärin kaksi tiikeriä. Tiikereitä elää luonnossa noin 3 890 yksilöä.

Raportin mukaan tiikereitä kasvatetaan niin sanotuilla tiikerifarmeilla laitonta kauppaa varten. Lukujen valossa on syytä olettaa, että jopa lähes kolmannes 2012-2015 takavarikoiduista tiikerin osista on peräisin kauppaa varten kasvatetuista tiikereistä.

“Samalla kun olemme onnistuneet villien tiikerien suojelussa ja tiikereiden määrä on hitaasti noussut lähes 4000 yksilöön, on niiden laiton kauppa kasvava ongelma. Laittoman kaupan ja salametsästyksen vastainen työ on lajien säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää”, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Tanja Pirinen.

Tiikerifarmien määrän tiedetään kasvaneen eniten Thaimaassa, Vietnamissa ja Laosissa, mutta niitä on myös Intiassa ja Kiinassa.
Myös elävänä takavarikoitujen tiikereiden määrä on kasvussa Aasiassa. Vuosina 2000-2004 laittoman kaupan valvonnassa takavarikoitiin 17 tiikeriä Thaimaassa ja Vietnamissa. Viimeisen neljän vuoden aikana takavarikointeja on tehty 186. Raportissa todetaan, että tämä on todiste tiikerifarmien nopeasta yleistymisestä.

WWF:n ja uhanalaisten lajien tilaa tarkkailevan kansainvälisen asiantuntijaorganisaatio TRAFFIC:n raportti julkaistiin CITESCoP17-konferenssissa Etelä-Afrikassa.

Koko raportti: Reduced to Skin and Bones Re-Examined